Mandag formiddag er oljeprisen igjen over 70 dollar fatet. Etter en liten dupp mandag morgen, steg prisen for et fat nordsjøolje og nådde 70,35 dollar like før klokken 12.00 mandag, skriver Aftenbladet.

Før helgen nådde oljeprisen over 70 dollar fatet for første gang siden slutten av januar. Oljeprisen passerte dermed 70 dollar fatet for første gang siden desember 2014.

Det var i juni 2014 oljeprisen begynte å falle dramatisk etter å ha vært godt over 100 dollar i en lenger periode.

I Sysla Podsnap får du forklart hva som bestemmer oljeprisen på fire minutter:

Produksjonskutt og handelskrig

Oppgangen som skjedde i oljeprisen før helgen, er, ifølge Reuters, forårsaket blant annet av uro i Midtøsten og en mulig handelskrig mellom USA og Kina. Donald Trumps hint om å trekke seg ut av atomavtalen med Iran spiller også inn.

Samtidig kom meldingen fra Opec før helgen om at Opec, altså organisasjonen av oljeeksporterende land, vil forlenge produksjonskuttene godt ut i 2019 for å stabilisere markedet.

Den amerikanske banken Morgan Stanley uttalte til Reuters at når lagerbeholdningen for olje utover våren tømmes, vil etterspørselen etter råolje akselerere, samtidig vil oljeprisene være mer følsomme for geopolitiske risikofaktorer.

Det kan dermed tyde på at oljeprisen kan komme til å holde seg stabilt over 70 dollar fatet en periode framover.

Snittpris på 66 dollar fatet

Ifølge en rapport som Nordea Markets la fram i slutten av januar for oljepris-utsiktene i 2018, vil prisen snitte på 66 dollar fatet i 2018. I 2019 vil prisene øke litt, til 68 dollar fatet, trodde Nordea analytikere.

Til sammenligning var den gjennomsnittlige oljeprisen i 2017 på 55 dollar fatet. Etterspørselen etter olje tror Nordea vil øke med 1,3 millioner per fat i 2018 og 1,1 millioner fat i 2019. Det er imidlertid en nedgang sammenlignet med tidligere anslag.

Asia, med Kina og India i spissen, vil de kommende årene stå for den største veksten i etterspørselen etter olje.