Fredag kom beskjeden om at Petroleumstilsynet stengte Goliat-plattformen som ligger i Barentshavet utenfor Hammerfest. Plattformen var da i ferd med å starte opp produksjonen igjen etter vedlikehold, som har pågått siden i sommer. Mens dette arbeidet har pågått, har produksjonen på oljeplattformen ligget nede.

Nå har en plattformsjef sagt opp stillingen sin, med bakgrunn i uenighet rundt sikkerhetssituasjonen på plattformen ved oppstart, skriver Stavanger Aftenblad.

Skandaleplattform

Goliat-plattformen ble først forsinket på grunn av pålegg fra Petroleumstilsynet, og oppstarten ble utsatt en rekke ganger. Det første driftsåret ble turbulent med produksjonsstans, en alvorlig ulykke, bekymringsmeldinger og mange uønskede hendelser.

Særlig har det vært problemer med sikkerheten til det elektriske anlegget. I oktober 2015 sendt El&IT-forbundet en bekymringsmelding til Petroleumstilsynet, der en elektriker ga uttrykk for at ikke alt var som det skulle på oljeplattformen.

Sa opp

Da tilsynet nå stengte produksjonen på plattformen, var det igjen knyttet til bekymring rundt feil ved det elektriske anlegget, og at dette var potensielle tennkilder – også i produksjonssoner – som Eni ikke har kontroll med. En gjennomgang oljeselskapet selv har gjort, har halvveis avdekket at det er feil med 38 prosent av det elektriske utstyret – hvor 3,5 prosent er klassifisert som alvorlige.

Etter det Aftenbladet erfarer, har en av plattformsjefene på Goliat-plattformen nylig sagt opp sin stilling fordi vedkommende er uenig i de sikkerhetsvurderingene som Eni har gjort og den vanskelige driftssituasjonen om bord.

Eksosproblem

Det skal også ha vært gjentatte problemer med at eksos fra Floatel Endurance – det flytende hotellet som hvor arbeiderne som vedlikeholder plattformen bor – slår inn over Goliat-plattformen. Senest sist uke ble flotellet koplet fra plattformen.

Totalsituasjon skal ha gjort at plattformsjefen sa opp. Vedkommende vil ikke kommentere saken til Aftenbladet. Operatør Eni vil på sin side ikke bekrefte eller avkrefte at en plattformsjef har sluttet som følge av situasjonen på Goliat.