Goliat-plattformen har vært stengt for vedlikehold.

Nå får ikke operatør Eni lov av Petroleumstilsynet til å starte opp produksjonen på oljeplattformen igjen.

Var under oppstart

Plattformen Goliat var i en oppstartsfase etter en omfattende vedlikeholds- og modifikasjonskampanje i høst. Produksjonen har i noen uker også vært helt nedstengt.

– Goliat ble stengt ned torsdag kveld i forbindelse med at pålegget fra Ptil kom. Plattformen var kommet i produksjon etter den planlagte nedstegningen, men produserte ikke for fullt, sier Andreas Wulff, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i Eni til Aftenbladet.

Fra midten av september var det tilsyn med el-sikkerheten på plattformen. Tilsynet ble fulgt opp med et møte onsdag denne uken. Det resulterte i produksjonsnekt.

Også i fjor nektet tilsynet Eni å starte Goliat opp igjen.

De gjentatte problemene med Goliat-plattformen gjorde at Petroleumstilsynet bestemte seg for å føre tilsyn med selskapet gjennom hele 2017.

På møtet 4. oktober kom det fram at Eni etter tilsynet hadde gjennomgått alle rapportene knyttet til utstyret. Det viste at feilraten på utstyret etter reparasjon var på 38 prosent – og 3,5 prosent ble av Eni vurdert til å være alvorlige feil.

Petroleumstilsynet mener at dette er for høyt. I tillegg kommer det at halvparten av de elektriske motorene ikke er undersøkt, og at Eni dermed ikke kjenner tilstanden på disse.

Alvorlige mangler

– Vi tar pålegget til Ptil til etterretning og vil etterkomme tilsynets krav, sier Wulff.

Boligplattformen Floatel Endurance ligger ved Goliat i forbindelse med vedlikeholdsstansen. Torsdag ble boligplattformen flyttet bort.

– Jeg kan bekrefte at Floatel Endurance ble frakoblet fra plattformen i går. Boligplattformen blir av og til blir flyttet på grunn av problemer med eksos som blåser inn over Goliat ved spesiell vindretninger. For å sikre mannskapets helse, blir flotellet da flyttet, sier Wulff.

Nestleder i Industri Energi, Lill Heidi Bakkerud, mener det er positivt at Petroleumstilsynet (Ptil) pålegger utbedringer før produksjonen på Goliat-feltet gjenopptas.

– Det er bra at Ptil sier stopp når de avdekker brudd på barrierer som kan føre til alvorlige situasjoner, sier Bakkerud i en melding.

Les hele artikkelen hos Aftenbladet.