Ifølge en pressemelding fra Petroleumstilsynet skal imidlertid Equinor ha vært klar over tilstanden etter tidligere gjennomganger – uten at disse svakhetene hadde blitt korrigert.

– Situasjonen var av en slik karakter at det var nødvendig å stenge ned for å drive reparasjonsarbeid. Vi har kjent til situasjonen på anlegget over tid, men vi gjorde nylig en risikovurdering av anlegget som tilsa at vår forståelse av sikkerhetssituasjonen ikke har vært god nok, sier pressekontakt Morten Eek i Equinor til Nettavisen.

Sikkerhetsventilene ved anlegget som tar imot naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet, hadde manglende varmekabler og isolasjon.

Utbedringsarbeidet pågår fortsatt, og ifølge Nettavisen bistår nå Equinor tilsynet med informasjon.

– Vi vurderer situasjonen som svært alvorlig. Dette handler om sikkerhetssystemer på anlegget som det er avgjørende at vi har god kontroll på. Vi må komme til bunns i hvorfor trykksikringssystemene ikke har hatt den nødvendige varmen og isolasjonen. Vi tar granskingen på høyeste grad av alvor, sier Eek.