Resultat etter finansposter i første kvartal var 30 milliarder kroner, 12 milliarder kroner høyere enn samme periode i fjor. skriver Aftenbladet.

Økningen førte til at Petoro kunne sende 27 milliarder kroner direkte til statskassen i første kvartal, en økning på 21 prosent fra i fjor.

Det var høyere oljepriser og økt produksjon som førte til økningen i penger Petoro kunne sende til statskassen, skriver selskapet i en melding onsdag.

Den realiserte oljeprisen var 452 kroner per fat i første kvartal i år mot 287 kroner per fat i samme periode i 2016.

Driftsinntektene per første kvartal 2017 var på 45,5 milliarder kroner, opp fra 32,5 milliarder i første kvartal 2016. Inntektene fra oljesalg var 65 prosent høyere enn samme periode i fjor.

Økt produksjon

Total produksjon i første kvartal var rundt 3 prosent høyere enn samme periode i fjor.

Investeringene har hittil i år vært 6,6 milliarder kroner, 5 prosent høyere enn samme periode i 2016, skriver Petoro i meldingen.

– Vi ser en industri med en helt annen kostnadsbevissthet enn for få år siden, sier administrerende direktør i Petoro Grethe Moen.

– Dette, sammen med en betydelig høyere oljepris gjør at Petoro kan levere en kontantstrøm som er 4,7 milliarder kroner høyere enn første kvartal i fjor.

For mange ulykker

Petorosjefen mener at den alvorlige hendelsesfrekvensen fremdeles er for høy. Selskapet er partner i Martin Linge-prosjektet, der Total er operatør.

Moen sier følgende om ulykken på verftet til Samsung Heavy Industries i Korea i forrige uke, der seks personer døde og 25 ble skadd.

– Den svært alvorlige hendelsen på Samsungs verft i Sør-Korea 1. mai berører også Petoro som partner i Martin Linge. Det er avgjørende at vi klarer å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå i all aktivitet tilknyttet vår virksomhet.