Kontrakten har en varighet på seks år, med opsjoner på ytterligere to pluss to år.

– Avtalen er den største og viktigste for denne virksomheten og er med på å sikre de arbeidsplasser vi har og muligheten til lønnsom vekst fremover, skriver Tor Magne Madsen i Origo Solutions i en e-post til Sysla.

Totalt jobber fire-fem personer i avdelingen som skal håndtere rammeavtalen. Ifølge Madsen kan han ikke oppgi kontraktens verdi i kroner og øre.

Stavanger

Bedriften har inntil nylig hatt en tilsvarende avtale med Equinor.

Kontrakten vil først og fremst håndteres fra Stavanger-kontoret. Selskapet har hovedkontor i Kristiansand.

Origo Solutions er en del av Align-konsernet, som er eid av Hitecvision og Aker.

– Dette er en viktig strategisk avtale for vår virksomhet innen brann og gass deteksjon. Ikke minst er det en god tilbakemelding på vår konkurranseevne og at vi gjør en god jobb. Vi er svært glade for fornyet tillit, sier Bjørn-Tore Lenes i Origo Solutions i en pressemelding.