Det er den årlige rapporten om utsiktene for olje- og gassindustrien til DNV GL som forteller dette, skriver Aftenbladet.

Selskapet har gjennomført en global spørreundersøkelse blant 800 ledere i olje- og gassindustrien, og dessuten gjort flere dybdeintervjuer.

Det er ingen tvil om at optimismen råder, og at den har vokst betydelig i løpet av 2018.

Ansetter flere

Tre av fire er optimistiske når det gjelder utsiktene for egne selskaper for 2019. 39 prosent forventer å ansette flere medarbeidere. For et år siden var det 27 prosent som svarte det samme.

En av fire ledere opplyser at investeringene skal øke i år, mens 87 prosent sier at kostnadskontrollen enten vil øke eller være uforandret i 2019.

Studien, som omfatter analyser i en lang rekke land, viser at Norge nå et av landene der det er størst sannsynlighet for at rekrutteringen vil øke og nedskjæringene i antall ansatte vil avta.

Klar økning

Undersøkelsen til DNV GL, som selv bekrefter at de selv skal ansette mange nyutdannede i år, er helt i tråd med de ferske investeringsprognosene som Norsk Olje og Gass la fram for de neste årene.

De forteller at oljeinvesteringene nå øker kraftig. Mens de totalt investeringene i 2018 var 159 milliarder kroner, vil de øke til 184,5 milliarder kroner i 2019. Dette er 25 milliarder kroner mer enn det anslaget som Statistisk Sentralbyrå la fram i november i fjor.

Feltinvesteringer isolert vil øke fra 129 milliarder kroner i 2018 til 152 milliarder kroner, en økning på 18 prosent på et år.

Hvordan blir oljeåret 2019? Det er tema i siste episode av Sysla-podkasten Det vi lever av. Abonner på den i itunes, eller der du vanligvis finner podkaster på mobilen. Eller hør episoden her: 

 

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass, advarte mot å endre rammebetingelsene for næringen da tallene ble lagt fram. Som kjent er det en viss debatt rundt leterefusjonsordningen og skatteregimet for næringen, sist i forbindelse med regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Resultatet her ble at regjeringen viderefører dagens skattesystem og rammebetingelser.

Oljeinvesteringer ifølge Norsk olje og gass: