I tredje kvartal omsatte OKEA olje og gass for 612 millioner kroner, opp fra 22 millioner kroner i samme periode i fjor. Oppgangen kommer etter at oljeselskapet kjøpte Shells feltandeler i Draugen og Gjøa i fjor høst.

Kvartalstallene er derfor ikke helt sammenlignbare ettersom selskapet ikke produserte fra Draugen og Gjøa i tilsvarende periode i fjor.

Omsetningen er imidlertid nesten halvert fra forrige kvartal da Okea omsatte olje og gass for 1, 04 milliarder.

Det kom frem da oljeselskapet la frem sin kvartalsrapport fredag.

Resultatet preges blant annet av solid operasjonell drift på Draugen, men også lavere salgsvolum og kostnader tilknyttet leteaktiviteter og valutatap, heter det i meldingen.

Den totale daglige nettoproduksjonen sank fra 20 045 oljeekvivalenter i andre kvartal, til 18 125 i årets tredje kvartal. 9648 av disse kom fra Draugen, mens Gjøa stod for 8135 oljeekvivalenter daglig, opplyser selskapet.

Driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) endte imidlertid på 404 millioner kroner i årets tredje kvartal, en solid økning fra samme periode i fjor da driftsresultatet lå på 42 millioner kroner.

Resultat før skatt økte også fra et underskudd på 30 millioner kroner i tredje kvartal 2018 til et overskudd på 1 million kroner.