Energiminister Suhail bin Mohammed al-Mazroui er klar på at gitt markedssituasjonen, bør produksjonsnivået ligge fast i hvert fall ut året. Ministeren fra De forente arabiske emirater tror også på at etterspørselen etter olje vil være solid i 2020, skriver Reuters.

Opec og andre land, blant annet Russland, inngikk en ny avtale om produksjonskutt gjeldende fra 1. januar i år. Den sier at produksjonen skal ned med 1,2 millioner fat daglig i seks måneder.

Samtidig har amerikanske produsenter av skiferolje økt, sist måned med 83.000 fat. Sammen med forventninger om lavere økonomisk vekst, kan det få betydning for oljeprisen.

Opec har planlagt nytt møte 25. juni, og med Russland og andre allierte dagen etter. Møtene kan bli skjøvet til juli, noe Irans oljeminister Bijan Zanganeh mener ikke betyr noe.

– Det viktigste nå er det vi vet i dag. Og det vi vet i dag, forteller oss at vi må utvide (produksjonskuttene, red. anm.), sier Zanganeh.

Prisen for ett fat nordsjøolje er onsdag morgen 61 dollar.

Hva betyr lav kronekurs for norsk næringsliv? Og hva er sammenhengen mellom kronekursen og oljeprisen? Hør fersk podkast her: