Den siste tiden har flere internasjonale oljeselskaper solgt seg ut ned eller ut av norsk sokkel. Tyske Wintershall har imidlertid ingen slike planer.

Fakta

Wintershall

  • Tysk oljeselskap
  • Eid av BASF
  • Etablert i Norge i 2006
  • Om lag 500 ansatte i Norge
  • Operatør for feltene Brage og Vega, som er i produksjon
  • Også operatør for prosjektene Maria og Skarfjell

– Det er vi klare på. Wintershall skal fortsette kursen i Norge, investere i prosjekter og være en viktig aktør på norsk sokkel. Vi har ingen planer om å bygge oss ned på noen måte, sier Hugo Dijkgraaf.

20 milliarder

Nederlenderen har lagt bak seg sin første uke som sjef for Wintershalls virksomhet i Norge. Og med mandat fra morselskapet, den tyske kjemigiganten BASF, skal oljeselskapet investere 20 milliarder kroner i Norge de neste fire årene.

– Vi har full støtte til å opprettholde et høyt aktivitetsnivå. En sterk og solid eier gir oss mulighet til å fortsette investeringene og tenke langsiktig. Nå blir det min oppgave å sørge for at vi lever opp til den tilliten vi har fått, sier Dijkgraaf.

Pengene skal blant annet investeres i prosjekter som er under utvikling, som Maria, Skarfjell og Aasta Hansteen, samt videreutvikling av Brage-feltet, som Wintershall overtok operatørskapet for fra Statoil i 2014.

Leter mest i Norge

Samtidig satses det betydelige summer på leting. Neste år skal selskapet bore fem til syv letebrønner på norsk sokkel, noe som innebærer at over 50 prosent av det globale letebudsjettet for 2018 brukes her til lands.

– Det tallet taler for seg selv. Vi har stor tro på leting i Norge i årene som kommer, og er også avhengig av nye ressurser for å fortsette utviklingen på norsk sokkel.

Framtidstroen gjelder også Barentshavet, som er et av de hete temaene i norsk oljevirksomhet. Statoil sto i år i spissen for tidenes største letekampanje i våre nordligste havområder, men resultatet var skuffende.

– Det er for tidlig å avskrive Barentshavet. Vi boret ikke der selv i år, men kommer til å gjøre det senere, kanskje allerede neste år, sier Dijkgraaf.

Wintershall har i dag eierandeler i tre lisenser i Barentshavet, men ønsker å utvide porteføljen.

3,7 milliarder rimeligere

I forrige uke ble det kjent at Maria-feltet kan komme i produksjon allerede i desember i år, om lag ett år tidligere enn opprinnelig estimert i utbyggingsplanen. Samtidig er investeringsanslaget redusert fra 15,7 til 12 milliarder kroner.

– Erfaringene fra denne utbyggingen vil også komme til nytte i andre deler av selskapet, både i Norge og ellers i verden. Spesielt gjelder det Skarfjell-utbyggingen, som har en veldig lik profil.

Både Maria og Skarfjell bygges ut med havbunnsinstallasjoner som knyttes til eksisterende plattformer. Målet er å sende inn utbyggingsplan for Skarfjell i første halvår 2018.

Norske leverandører

Maria-prosjektet, som er Wintershalls første som utbygger i Norge, har de siste fem årene vært ledet av Dijkgraaf. Han trekker fram at om lag 90 prosent av leverandørene på prosjektet er bedrifter registrert i Norge.

– Godt samarbeid med leverandørene har vært en viktig årsak til at Maria-utbyggingen har vært så vellykket. Norske leverandører har ikke vært et mål i seg selv, men har vært de beste alternativene. Det viser etter mitt syn at norsk oljebransje har sterk konkurranseevne.

De siste årene har norsk og internasjonal oljevirksomhet vært rammet av en krise utløst av fallende oljepris og høye kostnader. Nedturen har ført til kostnadskutt, som blant annet har bedret norske bedrifters mulighet til å konkurrere med utenlandske.

– Nedturen har rammet mange personer hardt, men for bransjen som helhet har den vært sunn og nødvendig. Vi står nå bedre rustet til å prestere godt i årene som kommer, mener Dijkgraaf.