Tirsdag ble det kjent at regjeringen lyser ut 87 nye blokker for leting i årets TFO-runde (Tildeling i forhåndsdefinerte områder).

I TFO-rundene utlyses areal i de delene av norsk sokkel som anses som best kjent – de modne områdene.

– Å tilby oljeselskapene nye letemuligheter i et forutsigbart og høyt tempo er en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk. Utlysningen av TFO 2017 viser at vi følger opp regjeringens petroleumspolitikk og havstrategi. Utvidelsen vil bidra til økt sysselsetting, aktivitet og verdiskaping fra våre havområder, uttaler olje- og energiminister Terje Søviknes i en pressemelding.

Terje Søviknes. I forgrunnen Statoils letesjef, Tim Dodson. Foto: Fredrik Refvem

Mest i nord

Av årets 87 blokker ligger 34 i Norskehavet og 53 i Barentshavet. Det innebærer den største utvidelsen av leteområdene i Barentshavet noensinne.

– Dette viser igjen at Nord-Norge blir viktigere og viktigere for norske petroleumsvirksomhet, sier Geir Seljeseth, regionsjef i bransjeforeningen Norsk olje og gass, til Sysla.

Han mener økt letevirksomhet styrker fundamentet for Nord-Norges posisjon i framtidens norske oljenæring.

– Leter vi mer, finner vi mer. Det gir grunnlag for større produksjon i årene som ligger foran oss, sier Seljeseth.

Han peker på at det allerede i år ligger an til å bli satt ny leterekord i Barentshavet.

– Begge disse nyhetene viser at det som skjer i nord, blir svært viktig framover, sier Seljeseth.

Mener regjeringen holder ord

Direktør Kjell Giæver i leverandørnettverket Petro Arctic er enig.

– Vi er veldig fornøyd med denne utlysningen. Etter vårt syn er den også helt i tråd med det myndighetene har sagt de skal gjøre, sier Giæver.

Også Statoil er fornøyd med regjeringens utlysning.

– TFO-rundene er viktige for å sikre høy letevirksomhet og gjennom det høy produksjon i tiårene som kommer. Nå vil vi vurdere de områdene som er utlyst og sende inn vår søknad innen fristen, sier pressekontakt Morten Eek.

– Oppløftende

Søknadsfristen er satt til 1. september, og tildeling ventes å skje i løpet av første kvartal 2018.

Også Eek mener det er positivt at regjeringen nå legger opp til mer leting i nord. Statoil skal i år bore sine første letebrønner på nesten tre år i Barentshavet. Selskapet har store forhåpninger til letekampanjen og tror den kan ende med storfunn.

– Det er spennende at det nå legges opp til enda mer letevirksomhet i Barentshavet. Det er i disse områdene norsk sokkel utvikles når det gjelder nye områder vi i dag ikke kjenner til, sier Eek.

– Det er oppløftende at det legges til rette for å utforske disse områdene, sier han.

Er Barentshavet modent?

Naturvernforbundet reagerer imidlertid på utlysningen og mener det ikke tas hensyn til klima, natur og fiskeri.

Morten Eek. Foto: Pål Christensen

– Denne utlysningen er en dramatisk utvidelse av letearealer på norsk sokkel, som går langt utover definisjonen av et modent område. I Barentshavet finnes det kun én oljeplattform i dag. Likevel forsøker regjeringen å definere nærmest halve Barentshavet som et modent område, sier fagrådgiver Helga Lerkelund til NTB.

Kjell Giæver mener det er sentralt at det tas hensyn til alle parter.

– Det er viktig at dette gjennomføres på en god måte, og med sameksistens mellom ulike interessegrupper. Så langt mener jeg dette er håndtert på en god måte i nord, og jeg håper det vil fortsette, sier han.