Norsk sokkel forgubbes. Andelen oljearbeidere over 50 år økte fra 2013 til 2016, viste tall fra forskere ved Norce (tidligere Iris). De jobber nå med å oppdatere tallene, men det er utvilsomt at en rekke personer skal gå av med pensjon i årene framover, skriver Aftenbladet.

Samtidig har oljebransjen opplevd sviktende rekruttering. Utviklingen bekymrer administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i bransjeforeningen Norsk olje og gass.

– Svikten kan skyldes to ting. For det første at det er et sammenfall mellom lav oljepris og lav rekruttering. Men det som virkelig uroer meg er hvis svikten skyldes at de unge tror oljebransjen har et kort perspektiv. For det har den ikke. Enhver seriøs analyse viser at vi vil ha behov for olje og gass i veldig mange år. I år skal Equinor starte opp Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, og det skal drive i 50 år, sier Schjøtt-Pedersen.

Bunnen nådd

Etter at oljeprisen begynte å falle for alvor høsten 2014, ble det gjennomført stortilte nedbemanninger i bransjen. Dermed var det heller ikke mange jobber å rekruttere til. Både høyere utdanning – som oljerettede fag på Universitetet i Stavanger og på NTNU i Trondheim – og videregående skoler opplevde dramatiske fall i søkertall.

Men oljeprisen har steget igjen, Equinor melder om de beste resultatene på lenge og en rekke bedrifter ansetter.

Forskerne ved Norce skriver i notatet at oljebunnen ble nådd i mars 2018 og at det siden har vært «forsiktig sysselsettingsvekst».

Trolig Equinor-rekord

I Equinor er det naturlig avgang som gjør at nedbemanning på sokkelen kan skje uten at selskapet trenger å tilby sluttpakker eller gå til oppsigelser. Samtidig er avgangen så stor at selskapet også må ansette.

Snittalderen på sokkelen er 47 år hos Equinor. Det er helt på linje med resten av selskapet. Av de totalt rundt 20.000 ansatte i selskapet, vil halvparten ha pensjonert seg innen ti år, forteller talsperson Morten Eek.

– Arbeidsstokken vår blir eldre. Da må vi rekruttere for å sikre en god overføring av kompetanse innen industrien. Vi skal i utgangspunktet ansette 50 fagarbeidere hvert år. Fasiten i år blir imidlertid at vi trenger 100 fagarbeidere offshore og 50 til landanleggene, sier han.

Til de 150 stillingene som ble lyst ut, har Equinor fått 3000 søkere. Det er trolig søkerrekord, Eek er ikke kjent med at selskapet har fått så mange søkere i tidligere utlysningsrunder.

Trenger unge og erfarne

– Vi er nå i gang med intervjuer. Tilbakemeldingene fra de som er involvert, er at det er veldig mange gode kandidater. For eksempel har søkere to fagbrev. De har brukt tiden da arbeidsmarkedet var krevende til å sikre seg ekstra kompetanse, sier Eek.

Dermed ser Equinor at det er mulig for bransjen å sikre seg gode arbeidere og ettervekst når store kull skal pensjonere seg i årene framover. Fagarbeideren er innen områder som elektro, mekanisk – og særlig prosess.

– Mange søkere er unge, men det er også en del erfarne. Vi trenger begge dele. Og her er det gode kandidater også leverandørbedriftene kan nyttiggjøre seg, sier Eek.