Riggselskapene er blant bedriftene som er hardest rammet av oljekrisen som begynte i 2014.

Mindre aktivitet ute på sokkelen har gitt lavere etterspørsel etter rigger. Dermed har mange rigger blitt lagt i opplag uten arbeid. Flere rigger er også solgt til skroting, men ifølge analytikere må langt flere tas hvis markedet skal komme i balanse.

Fakta

Disse riggene har kommet siden 2014:

 • Cosl Prospector
 • Maersk Intrepid
 • West Linus
 • Songa Equinox
 • Maersk Interceptor
 • Songa Endurance
 • Songa Encourage
 • Maersk Integrator
 • Maersk Invincible
 • Songa Enabler
 • Askepott
 • Askeladden

– For markedet som helhet vil det på sikt være positivt om det blir skrotet flere rigger. Inntjeningen har falt veldig på grunn av at det er langt flere rigger enn det er behov for, sier analytiker Janne Kvernland i Nordea Markets til Sysla.

Flere nye kommer

Samtidig har det kommet en rekke helt nye rigger til norsk sokkel. Tall fra Syslas nye verktøy Riggdata viser at 12 nye rigger har ankommet siden 2014.

– Det er helt tydelig at oljeselskapene foretrekker nye rigger. Det viser seg også ved at ratene for nye rigger har doblet seg på ganske kort tid, sier Kvernland.

Her kan du selv teste betaversjonen av “Riggdata”. 

Ifølge Anders Bergland i Arctic Securitites vil det komme enda flere nye rigger framover.

– Ifølge mine anslag blir det behov for å bestille om lag ti nye rigger det neste året. Det handler blant annet om at mange av dagens rigger ikke kan brukes der det er behov. Da tenker jeg for eksempel på Barentshavet, sier Bergland.

Oversikten viser også at alle riggene som har kommet til norsk sokkel siden 2014, er bygget for å kunne jobbe i spesielt vanskelige forhold. De fleste av de nye riggene er på lange kontrakter med ulike selskaper. Kun Cosl Prospector ligger i opplag.

Songa Enabler borer på Korpfjell. Foto: Fredrik Refvem

Mange borer for Equinor

Seks av riggene er bestilt av Eqiunor, tidligere Statoil, og er på lange kontrakter med selskapet. Det gjelder de fire CAT D-riggene som ble bestilt gjennom Songa Offshore, nå Transocean, og CAT J-riggene Askeladden og Askepott, som drives av KCA Deutag.

Da Equinors Per Haaland, direktør for effektivitet og riggstyring, i slutten av mai holdt foredrag på den årlige Bore- og riggkonferansen, snakket han blant annet nettopp om hvordan selskapet har redusert riggenes snittalder fra 22 til 4,5 år de siste årene.

– Vi så at riggflåten vår ble stadig eldre, og at det ikke kom mange nye rigger inn på markedet. Derfor bestemte vi oss for å ta grep, sa Haaland til Sysla etterpå.

I tillegg til at de seks nye riggene har kommet til, har Equinor avsluttet kontraktene med 12 eldre rigger siden 2013.

– Det betyr at vi nå har en ung flåte skreddersydd for behovene våre på norsk sokkel. Nå er vi omtrent der vi vil være, sa Haaland.

Olje- og energiminister Terje Søviknes med Askeladden i bakgrunnen. Foto: Susanne Rislå Andersen

Litt lysere

Ifølge administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet er utsiktene i riggmarkedet nå noe bedre enn på en stund.

– Vi mener det er grunnlag for en betinget optimisme når det gjelder utviklingen i riggmarkedet for 2018, men det er fortsatt stor ubalanse med for mange rigger og for lav etterspørsel, mener Solberg.

Han mener det ikke nødvendigvis må skrotes flere rigger for at utviklingen skal gå i riktig retning.

– Det er flere måter å få balanse i markedet på. Dette kan skje gjennom økt aktivitet, økt skraping eller en kombinasjon av disse. Dette er kommersielle vurderinger og beslutninger som hvert enkelt selskap tar basert på en helhetsvurdering av markedet på kort og lang sikt.