Oljeproduksjonen gikk ned 2 prosent i april sammenlignet med mars, men ligger 4,2 prosent over Oljedirektoratets prognose, viser foreløpige produksjonstall.

Oljedirektoratets foreløpige produksjonstall viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon av fat olje, NGL (natural gas liquids) og kondensat. I april lå den gjennomsnittlige dagsproduksjonen på 2.111.000 fat. Det er en nedgang på 38.000 fat fra mars.

2, 3 prosent over

Det totale salget i april var 10,6 milliarder standard kubikkmeter. Det er 4,2 prosent mer enn produksjonen i april 2016. Totalt ligger petroleumsproduksjonen hittil i år på om lag 83,2 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Det er omtrent 2,3 prosent over prognosene.