På tross av nedbemanninger i oljeindustrien, spesielt på Vestlandet, ønsker ingeniørstudentene å finne seg jobb her.

Studentene ønsker hovedsakelig å få seg jobb i området der de har studert. Det er NITO Studentenes ferske medlemsundersøkelse som viser dette. Også i områder der det i dag er mange arbeidsledige ingeniører, svarer studentene at det er der de planlegger å finne seg jobb. Selv om mange ingeniører, spesielt i Rogaland, er i omstilling, er studentene optimistiske når det gjelder jobbmuligheter på Vestlandet.

Vil bite seg fast
Oljekrisen har ikke gjort Vestlandet til en uattraktiv region. Studentene vil bite seg fast og finne seg jobb også i områder det har vist seg å være færre ledige ingeniørstillinger.

Trenden er at studentene vil bli i området der de har vært de siste årene. En kan jo si at studentene helst vil bo og jobbe hjemme. Det er ganske naturlig at de som studerer i landsdelen også er fra landsdelen og også ofte ønsker å bli boende. Det er her de vil slå seg ned og etablere seg.

Like populært
Unntaket er Midt-Norge og Østlandet. NTNU i Trondheim tiltrekker seg mange studenter fra hele landet, og som flytter igjen etter endt utdanning. Østlandet har stor tilstrømning fra alle steder, da det her er et større jobbmarked.

Men Vestlandet er like populært som Østlandet når det gjelder førstevalg om hvor studenter ønsker å jobbe.

Over hele landet
Ingeniørkompetanse trengs overalt, den må være god alle steder. Ingeniører bidrar til innovasjon og sikrer verdiskapingen. Det er bra at ingeniørstudentene ønsker å være over hele landet.

Gode kompetansemiljøer er viktig for videreutvikling. De regionale studiestedene må derfor forsterkes. Ingeniørutdanningene her må satses på, de må være oppdatert og tilført nok ressurser.

Ingeniørkompetanse i distriktene bidrar til å sikre eksisterende arbeidsplasser og bidrar til å skape nye. Det er viktig at innovasjon og etablering av arbeidsplasser ikke bare skjer i såkalte pressområder. Ingeniørstudentene vil bidra til at verdiskaping skjer over hele landet.