Det skriver Dagens Næringsliv.

– Vi ønsker at regjeringen ikke gir Anne Myhrvold ytterligere tillit utover åremålet som går ut nå i vår. Petroleumstilsynet trenger å bygge ny tillit, fornyet tillit i politikken, næringen og vernetjenesten, sier nestleder Owe Ingemann Waltherzøe i Safe i Equinor.

Bakgrunnen er Riksrevisjonens undersøkelse av Ptils tilsyn i oljesektoren, hvor det ble avdekket flere kritikkverdige funn om tilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet på norsk sokkel.

Nå mener oljefagforeningen Safe i Equinor at undersøkelsen bør få konsekvenser.

Fagforeningen mener at Ptil har tatt arbeidsgivernes side under oljekrisen og nedbemanningsrunder. De tillitsvalgte er samtidig kritisk til at tilsynssjefens mann og venninne er Equinor-ansatte.

– Det er beklagelig at de oppfatter oss slik – at tilliten til Petroleumstilsynet er svak. Det er klart at tillit er noe man opptjener. Jeg er opptatt av å få til en situasjon hvor vi absolutt har tillit både blant fagforeningene og tillitsvalgte, sier Myhrvold til avisen.

Ser positive trekk

Leder Per Martin Labråthen i Industri Energi Equinor deler sokkellederens kritikk av Petroleumstilsynet, men han mener at fjoråret viste positive trekk.

– Så vil dette året og neste vise om tilsynet virkelig er i stand til å fungere på den mest optimale måten. Særlig går det på oppfølging etter hendelser og at de er sikre på at operatørselskapene gjør det påleggene sier på en god nok måte.

Labråthen vil imidlertid ikke kreve Myhrvolds avgang.

– Nei, jeg mener hun er rett person til å få tilsynet opp og gå igjen. Så får tiden vise om de klarer det eller ikke, sier han til Stavanger Aftenblad.