Mandag startet den årlige Offshore Strategikonferansen i Stavanger.

Ett av temaene i år er norsk sokkels konkurransekraft, og blant foredragsholdere var Petoro-sjef Grethe Moen.

Etter at oljeprisen begynte å falle sommeren 2014 har hun ved flere anledninger gjentatt følgende budskap: Norsk oljenæring kutter ikke nok. Dersom norsk sokkel skal bli tilstrekkelig konkurransedyktig på sikt, må det kuttes mer.

Der står hun fortsatt.

– Vi har forbedret oss kraftig, men er ikke i mål. Jeg tror dette framover vil være et kontinuerlig arbeid for å bli stadig mer effektive, sier Moen til Sysla.

Skeptisk til digitalisering

Hun peker på at også norsk sokkels konkurrenter blir billigere og mer effektive, og viser blant annet til rimelig, amerikansk skiferolje.

Moen er likevel klar på at det har skjedd mye positivt og peker på at kostnaden og tidsbruken per brønn på norsk sokkel ble halvert fra 2014 til 2016.

– Det er gjort en formidabel innsats for å kutte kostnader de siste årene. Vi begynner å bli konkurransedyktige.

I kampen for å bli enda bedre er det spesielt to ord som står sentralt for Moen: digitalisering og samarbeid.

– Alle andre industrier har forstått at digitalisering ikke er en mulighet, men en nødvendighet. Det er et av de viktigste virkemidlene for bedre effektivitet.

– Men oljenæringen er veldig skeptisk. Bransjen er veldig opptatt av pålitelighet og risiko. Det er i mange sammenhenger en god ting, men kan også være et hinder for å teste ut nye måter å jobbe på, mener Moen.

Bruker ikke tilgjengelig data

Hun mener oljebransjen har tilgang til enormt mye data den ikke utnytter.

– En moderne plattform har mellom 30.000 og 70.000 sensorer. Det finnes masse data, men vi bruker for lite av det.

Moen ser også til egen organisasjon for å illustrere utfordringen.

– Betaling av fakturaer, standardisering av produksjonsrapporter og utarbeiding av HMS-statistikk kunne i langt større grad vært digitalisert, men så langt har vi ikke kommet.

Må jobbe sammen

Også når det kommer til samarbeid mener Moen det er mer å gå på.

– Kompetansen i bransjen utnyttes ikke godt nok. Det må i større grad finnes løsninger på tvers av bedrifter for at norsk sokkel skal bli best mulig.

Det tror hun oljekrisen vil bidra til å endre.

– Tidligere gikk det så bra at bedriftene ikke så nødvendigheten av samarbeid. At oljeprisen nå er på et annet nivå, tvinger dem til å jobbe sammen, sier Moen.