LO-forbundet Industri Energi var tirsdag på representantskapsmøte i LO som behandlet grunnlaget for årets lønnsoppgjør.

Industri Energi er det forbundet som organiserer flest oljeansatte i Norge. Totalt har forbundet 56 000 medlemmer innenfor olje-, gass- og landindustri.

– Etter flere år med reallønnsnedgang har vi en klar forventning om økt kjøpekraft for medlemmene i årets oppgjør, sier Alfheim til Industri Energis nettsider. Han viser til at høye strømpriser spiste opp det meste av fjorårets lønnsvekst.

AFP til høsten

Han sier videre at LO har en klar forventning om at medlemmene skal få økt kjøpekraft i årets oppgjør.

I fjorårets hovedoppgjør var avtalefestet pensjon (AFP) en sentral, og meningen var at en ny AFP skulle være på plass ved årsskiftet.

– Det var ikke mulig å få til, ikke fordi det er uenighet mellom partene, men fordi det har tatt mer tid enn ventet, sier Alfheim.

Nå er planen å ha klar en felles utredning til ny AFP i høst. Den skal til uravstemning blant medlemmene.

-Vi gjør oss først ferdig med forhandlingene om kroner og øre i mellomoppgjøret i vår. Så blir det forslag til og uravstemning om ny AFP i høst. Da er vi fristilt og klar i god tid før hovedoppgjøret i 2020, sier Alfheim.

Slitertillegg

Industri Energi skriver at LO-leder Hans Christian Gabrielsen var klar i budskapet tirsdag om at arbeidere skal ha større del av kaka i vårens lønnsoppgjør.

Gabrielsen viste til at kapitaleiere og toppledere har tatt mer av verdiskapningen enn tidligere, på bekostning av arbeidere og forbrukerne.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi sier LO-lederen var sterk og klar i sitt budskap i representantskapsmøtet.

Han viser til at det i forbindelse med årets oppgjør også jobbes med å få på plass et slitertillegg som vil få tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2019.