– Statoil ønsker å være i forkant av utviklingen i olje- og gassindustrien, sier konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring, Margareth Øvrum i en pressemelding.

Statoil har derfor oppdatert sin teknologistrategi med fem satsingsområder for teknologiutvikling.

-Teknologi og innovasjon er nøkkelen for å finne mer ressurser og utvikle flere prosjekter, samtidig som vi reduserer kostnadene og karbonutslippene.

Fem satsingsområder

Alle områdene bygger på digitalisering, innovasjon og tverrfaglige løsninger. I den nye teknologistrategien er følgende fem satsinger pekt ut:

  • Optimalisering av produksjon fra eksisterende felt og nærliggende ressurser
  • Lavkarbonløsninger for olje og gass
  • Leting og utvikling av nye og dypvanns områder
  • Økt utvinning fra utfordrende reservoarer
  • Muligheter innen fornybar energi

– Vi øker vår satsing på teknologi for å redusere karbonutslipp og for å bygge en sterk posisjon innen fornybar energi. To av fem satsingsområder i vår teknologistrategi dekker dette, sier Statoils teknoligidirektør Elisabeth B. Kvalheim.

Automatisert boring

– Automatisert boring er ett av områdene der vi har kommet lengst innen digitalisering. Men vi er i gang på flere områder.

I over ti år har Statoil samarbeidet med forskningsinstitutter og leverandørindustri for å utvikle teknologien for automatisert boring. Ifølge Statoil har automatisert boring et potensial til å gjøre boring av brønner opptil 15-20 prosent raskere innen 2020.

Nå brukes teknologien for første gang i verden på en flytende rigg under Statoils letekampanje i Barentshavet.

– Vi har bare har sett begynnelsen på de innovasjonsmuligheter digitalisering gir oss. Bare tenk på mulighetene hvis kunstig intelligens kan analysere all vår seismiske data, sier Kvalheim.

Forske mer

I 2020 skal 25 prosent av Statoils forskningsmidler gå til reduserte utslipp og nye energiløsninger.

For å kutte utslipp fra olje og gassvirksomheten jobbes det med teknologier for elektrifisering, lavere utslipp fra turbiner offshore og redusert energibruk for nye felt.

Forskningsbudsjettet er nå på 2,6 milliarder kroner, og målet er at halvparten av midlene skal brukes eksternt.