– Det er i alle parters interesse å selge til en tredjepart, fremfor at den ligger i bøyene uten beskjeftigelse, sier sjefsforvalter Tom Hestnes i Alfred Berg Kapitalforvaltning.

– Tre subsea-aktører og redere har tatt kontakt med oss og sagt at de ønsker å kjøpe skipet.

Det sier sjefsforvalter Tom Hestnes i Alfred Berg Kapitalforvaltning, en av partene som eier det sikrede obligasjonslånet Havi07, som forfaller i mars til neste år.

Kan overta skipet

Det børsnoterte lånet på tilsammen 480 millioner kroner er sikret med pant i Havila-skipet Havila Subsea, som gikk av kontrakt med Subsea 7 ved nyttår og nå ligger i opplag.

Det vil si at dersom Havila misligholder betingelsene for lånet, kan obligasjonseierne overta skipet og gjøre med det som de vil.

Til sammen har Havila tre obligasjonslån, ett usikret og to sikrede. De to sistnevnte har pant i skipene Havila Subsea og Havila Clipper.

Mens obligasjonseierne i det usikrede obligasjonslånet stemte mot restruktureringsforslaget natt til tirsdag, var det flertall for forslaget i de to sikrede obligasjonslånet.

Likevel ble alle forslagene trukket tilbake fra Havila, da de ikke fikk medhold i alle, og saken skal opp til avstemming på et obligasjonseiermøte som vil annonseres i nærmeste fremtid. Når dette skjer er ikke kjent.

– I alles interesse å selge
Det som er sikkert, er at Hestnes og hans gruppering vil stemme mot da også. De vil overta Havila Subsea fra rederiet, og selge den.

Obligasjonslånet som har sikkerhet i båten omsettes nå for om lag 50 prosent av pålydende – papirene som gir pant i skipet er dermed verdt cirka 240 millioner.

– Jeg vil ikke si hvor mye vi tror vi kan selge det for, men det er betydelig mer enn det, sier Hestnes.

Hestnes mener det beste for alle parter er å selge båten.

– Det er i alle parters interesse å selge til en tredjepart, fremfor at den ligger i bøyene uten beskjeftigelse, sier han.

Mener Havila misligholder betingelsene
Det springende punktet for om de får gjennomført planen sin, er imidlertid om Havila faktisk har brutt lånebetingelsene, slik at obligasjonseierne har rett til å realisere pantet de har i skipet.

Hestnes mener at så er tilfelle.

– Selskapet har sagt at de ikke vil betjene lån og renter fremover, og med det mener vi at de annonserer et kommende mislighold.

Hestnes mener således lånebetingelsene er brutt, og at de har rett til å drive inn pantet dersom man krever dette.