– Digitalisering gir økt sikkerhet, økt produksjon og dermed også økte inntekter, forsikret konserndirektør i Equinor Arne Sigve Nylund. 

Noen minutter seinere åpnet olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg Equinors senter for integrerte operasjoner. Avdelingen er lokalisert på Sandsli utenfor Bergen sentrum, og skal overvåke og støtte offshore-operasjoner fra land.

Les mer om senteret i faktaboksen under: 

Equinors senter for integrerte operasjoner

  • IOC (Integrated Operations Centre) er et støttesenter som gjennom digitalisering skal bidra til å øke produksjonseffektiviteten, produksjonspotensialet og energieffektiviteten på felt vi opererer på sokkelen.
  • IOC-senteret skal jobbe proaktivt ved å samle tverrfaglige ressurser som kan bruke utvidet dataintegrasjon, visualisering, analyse og ny teknologi for å støtte Equinors installasjoner i enda større grad enn i dag.
  • Senteret skal gjøre data tilgjengelig i et mer brukervennlig format som kan gi driftsorganisasjonen på land og i havet enda bedre beslutningsunderlag og støtte.
  • Feltene Gina Krog og Grane i Nordsjøen og Åsgard i Norskehavet ble knyttet opp til IOC i september.
  • I januar ble også Aasta Hansteen og Norne i Norskehavet knyttet til IOC. Etter hvert skal alle Equinor-opererte felt støttes fra senteret.

Kilde: Equinor

Konserndirektør i Equinor Arne Sigve Nylund og olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg. Foto: Adrian B. Søgnen

Resultatene fra tre måneder med pilot-drift på Gina Krog, Grane og Åsgard er lovende. I løpet av perioden 2020-2025 anslår selskapet at de vil øke inntektene med mellom 10 og 20 milliarder kroner som en direkte følge av operasjonssenteret.

Fjerner flaskehalser og optimaliserer energibruk

– Fasiten så langt viser økt produksjon og økt inntjening, forteller Nylund.

Ved Gina Krog kunne de øke kapasiteten på plattformen ved å identifisere og fjerne en flaskehals, på Grane optimaliserte selskapet gassproduksjonen.

Maren Roll Lied forteller hvordan de optimaliserte gassproduksjonen på Gina Krog. Foto: Adrian B. Søgnen

Nå er planen å integrere enda flere plattformer til støttesenteret. Gigantplattformen Aasta Hansteen, som ble slept til felt våren 2018, og Norne-plattformen ble integrert i januar, og fra 2021 skal alle Equinors felt på norsk sokkel kobles opp mot et støttesenter fra land.

Forhindrer kritiske situasjoner med maskinlæring

Også sikkerheten styrkes som følge av tilgangen til data og analyse. Gjennom maskinlæring og mønstergjenkjenning kan datamaskinene, ledsaget av kyndig personell, oppdage feil før det blir kritisk.

– Vi skal hindre uplanlagt driftsstans gjennom å forutse hvor man trenger å utbedre maskiner, ventiler og andre essensielle komponenter på plattformen, sier Leif Ivar Myklebust.

Leif Ivar Myklebust jobber med tilstandsovervåkning ved senteret. Foto: Adrian B. Søgnen

Han er en av de ansatte ved senteret og har ansvaret for tilstandsovervåkning og analyse av tilstanden til maskineriet. På skjermen hans er det et mylder av grafer som viser blant annet temperatur, trykk, og vibrasjoner.

Dataene og analysen skal gi de ansatte bedre forutsetninger for å ta beslutninger om for eksempel vedlikehold.

– I fremtiden vil det nok bli mer vanlig å bruke maskin-læring til å finne avvik gjennom blant annet mønstergjenkjenning, sier Myklebust.

Trenger fortsatt mennesker offshore

Samtidig som man bruker digitale verktøy til å minimere kritiske situasjoner, sørger den også for å senke antallet personer som må offshore for å gjøre jobben sin. Å flytte folk fra offshore-arbeid til kontorer på land styrker sikkerheten, mener Arne Sigve Nylund.

– I enkelte tilfeller har vi tatt i bruk ubemannede plattformer fordi vi ser stor verdi av det, men jeg ser for meg at det kommer til å være folk på plattformene i uoverskuelig fremtid, forsikrer konserndirektør Arne Sigve Nylund.

Kontrollsenteret Valemon på Sandsli i Bergen. Foto: Adrian B. Søgnen

Equinor har i dag to plattformer, Valemon og Oseberg Vestflanken, som fjernstyres henholdsvis fra land og ved et kontrollsenter offshore.

Nylund er ikke bekymret for at digitaliseringen vil føre til færre arbeidsplasser i fremtiden.

– Det vi gjør her er med på å skape økt aktivitet som igjen skaper arbeidsplasser, selv om man på enkelte installasjoner ikke har bemanning, sier Nylund.