I vår ble det kjent at oljeselskapet Vår Energi solgte seg ned  i seks lisenser på feltene Balder og Ringhorne.   Kjøper var Mime Petroleum, der Sverre Skogen er toppsjef og styreleder. Skogen har tidligere vært styreleder for Aker BP.

Avtalen gir Mime en eierandel på 10 prosent i Balder-feltet, og 7,4 prosent i Ringhorne Øst-feltet. Oppkjøpet er Mimes første siden selskapet ble prekvalifisert som rettighetshaver på norsk sokkel i juni 2018.

– Vi deler Vår Energis ambisiøse planer om å utvikle og maksimere Balder/Ringhorne-området og vi vil aktivt støtte operatøren i arbeidet med sikker og effektiv drift, uttaler Sverre Skogen i en pressemelding.

Skal investere 20 milliarder

Partene planlegger å videreutvikle Balder og Ringhorne-feltene gjennom Balder X-prosjektet. Balder X-prosjektet innebærer store fremtidige aktiviteter som for eksempel å forlenge Jotun FPSOs levetid til 2045, og boring av 20 nye produksjonsbrønner i Balder og Ringhorne-feltene.

En revidert plan for utvikling og drift av feltene (PUD) er planlagt å bli sendt inn til norske myndigheter i fjerde kvartal  i år. Andre pågående prosjekter omfatter et boreprogram på Ringhorne-feltene og forlengelse av Balder FPSOs levetid.

Totalt regner Vår Energi å investere over 20 milliarder kroner i Balder-området de neste årene. Det såkalte Balder-X-prosjektet vil ha investeringer for rundt 15 milliarder kroner.

I juni kunne Stavanger Aftenblad melde at Rosenberg Worley snuser på noen av kjempekontraktene som dette vil medføre, og har signert intensjonsavtale med Vår Energi for oppgradering av produksjonsskipet Jotun A.

Det aller første oljefunnet på norsk sokkel ble gjort på Balder-feltet i 1967. Feltet ble imidlertid ikke bygget ut før 30 år senere og startet produksjonen i 1999.