– Norsk leverandørindustri har vært en betydelig forutsetning for det forbedrings- og effektiviseringsarbeidet som er gjort de siste årene. Tiltakene som er gjort, viser at norske leverandører er konkurransedyktige, spesielt på de viktigste faktorene som tid og kvalitet, sier styreleder Jan T. Narvestad i bransjeorganisasjonen Norsk Industri Rogaland til Aftenbladet.

– Vi forventer framover at norske leverandører får en betydelig del av kontraktene for nye prosjekt som kommer på norsk sokkel.

Narvestad er også direktør ved Rosenberg WorleyParsons. Her kan han for tiden se at arbeidet med Johan Sverdrup-kontrakten om levering av tre gangbroer og to flammetårn for Statoil, går framover.

I den store Rosenberghallen ruver den ene av gangbroene som nå nærmer seg ferdigstillelse. Utenfor hallen ligger et flammetårn på over 100 meter klart, mens enda en gangbro er reist like bortenfor.

Rosenberg-direktøren kan slå fast at arbeidet leveres på tid og kvalitet. Selvsagt. Norsk leverandørindustris slagord.

Statoil la onsdag morgen fram et årsresultat på 97 millioner kroner. Statoil har kuttet betydelig de siste årene. Bare i 2017 gjorde Statoil-sjef Eldar Sætre 1,3 milliarder i kutt, eller kostnadsforbedringer. Med det har Statoil i gjennomsnitt oppnådd årlige effektiviseringsgevinster på 4,5 milliarder dollar fra 2013.

Det oppmuntrende resultatet som Statoil la fram onsdag, skyldes dels den store effektiviseringsprosessen og kuttene Statoil har gjort de siste årene, men også en jevnt over høyere oljepris.

– Dette er veldig bra og viser at bransjen er på full vei oppover igjen. For leverandørene er også dette positivt. Mange leverandører begynner å se lysere tider, spesielt de store, men blant de små vil det nok gå noe tid før situasjonen normaliseres, sier Narvestad vel vitende om navet og signaleffekten Statoil har i norsk oljeindustri.

Han sier det ikke er til å stikke under en stol at de siste årene har vært svært tøffe for hele bransjen. Derfor er det ekstra gledelig at Statoil har kommet gjennom nedturen i oljeprisen og forsterket sin driftsmodell. Samtidig påpeker han at både rigg- og fartøybransjen fortsatt sliter med utfordringer og trenger mer å gjøre.

Les hele saken hos Aftenbladet.