Equinor har sendt en konsekvensutredning for avvikling av Statfjord A, den største av plattformene, ut på høring, ifølge Stavanger Aftenblad.

Innen 2022 er Statfjord A stengt ned, og det anslås at Statfjord B og C vil følge etter innen 2025.

– Opprinnelig var planen å stenge Statfjord A i 1999, men siden den gang har plattformen fått store oppgraderinger og forlenget levetid ni ganger. Hele feltet har produsert og levert betydelige verdier mye lenger og langt utover det som var forventet, sier pressekontakt Morten Eek i Equinor til avisen.

Det voldsomme oljefeltet ble oppdaget i 1974 og overtatt av Statoil, i dag Equinor, i 1987.

Fem år senere startet produksjonen på Statfjord A, før de to andre plattformene fulgte etter i 1981 og 1984.

Statfjord-feltet er fortsatt som helhet god for omkring 100.000 fat oljeekvivalenter daglig, ifølge Stavanger Aftenblad.

Dagens produksjon er fortrinnsvis gass.