I 1997 sprekker Lewinsky-skandalen i amerikanske Newsweek. Nintendo 64 blir lansert i Europa. Kjell Magne Bondevik overtar etter Torbjørn Jagland som Norges statminister. Og Njord A blir sendt ut fra Kværner-verftet på Stord.

– Det het Stord-verftet den gang, påpeker byggeleder Carl van der Hagen.

Carl van der Hagen i heisen på vei opp til Njord As dekk. Foto: Chris Ronald Hermansen

Han var med ut i Nordsjøen den høstkvelden for 20 år siden.

Fakta

Njord-feltet

  • Oppdaget i 1986, produksjonen startet i 1997.
  • Lokalisert 130 kilometer nordvest for Kristiansund og 30 kilometer vest for Draugen-feltet.
  • Vanndybden er 330 meter
  • Kontakten for Njord A- plattformen ble inngått i 1995, plattformen ble sendt ut fra Stord-verftet 28 måneder senere.
  • I august 2016 ble plattformen fraktet tilbake til Stord for å gjennomgå betydelige oppgraderinger.
  • Den oppgraderte plattformen skal stå klar i 2020. Etter planen skal Njord A deretter produsere i 20 nye år.

Kilde: Statoil.com 

–  Jeg husker det veldig godt. Klokken var rundt seks på kvelden. Det var 30. september, og vi skulle starte produksjonen innen 1. oktober. Seks timer før fristen ble de første dråpene pumpet opp. Den stemningen vi opplevde da, er en jeg aldri vil glemme, sier van der Hagen.

Emosjonell hjemkomst

Njord A-plattformen er langt fra den største installasjonen på norsk sokkel, men har likevel vært svært betydningsfull. I løpet av sine første 6821 dager i produksjon, har plattformen produsert 167 millioner fat oljeekvivalenter og 41 milliarder kubikkmeter gass. 

I august i fjor startet en ny epoke i plattformens historie. Njord A ble fraktet til land, og skal gjennom det mest omfattende oppgraderingsarbeidet som noen gang er utført på en så stor installasjon.

Sysla har møtt noen av dem som var på arbeidet  i 1997. Nå har de fått Njord A “hjem” igjen til Stord.

For mange er hjemkomsten emosjonell. Selv en metallgigant kan vekke følelser. Van der Hagen velger å beskrive det slik:

– Det er som å få et barn hjem igjen etter å ha vært borte i mange år, sier han.

Plattform som svenneprøve

Ganske sentralt på verftsområdet, blant kraner, skinner, trucker og haller, ligger administrasjonsbygningen. I et av kontorene i andre etasje sitter Elly Kristine Bjerknes.

Fra kontoret har Bjerknes utsikt mot Njord A. Foto: Chris Ronald Hermansen

For 20 år siden var hun teknisk direktør for Njord A-prosjektet, og jobbet fra kontoret som ligger i etasjen over der hun sitter nå. Like utenfor vinduet hennes ligger plattformen som hun kaller sin egen “svenneprøve”.

Flyttet med mann og barn

– Njord A var eksamen for meg. Jeg har vært på dekket mange ganger etter at den kom tilbake, og minnene strømmer på. Mange diskusjoner som jeg egentlig hadde glemt kommer tilbake til meg, smiler hun.

Njord tilbake på Stord from Sysla on Vimeo

Njord-kontrakten ble signert i 1995. Etter ett år med engineering sammen med Aker, pakket hun kofferten. Sammen med mann og barn dro hun fra Oslo og bosatte seg på Stord i halvannet år. Oppgaven var å bygge plattform på rekordtid.

– Det gikk bare 28 måneder fra kontrakten ble signert til plattformen var på vei ut. Jeg skal innrømme at jeg blir litt stolt når jeg nå ser hvor god stand den fortsatt er i. Vi gjorde nok noe riktig den gang, ler hun.

Prosjektet er et av flere som gir optimisme på Stord. Foto: Chris Ronald Hermansen

Unikt prosjekt

Det kan virke som om hun har rett i dét.  Arbeidet ble et springbrett i Bjerknes karriere. Nå er hun resultatansvarlig for alle Kværner-prosjekter som har med prosessering å gjøre. I 2017 skal hun igjen utføre arbeid som aldri er gjort før, og igjen skal det utføres på Njord A.

– Det er ikke uvanlig at borerigger blir hentet til land for reklassifisering, men at den skal bygges ut og rustes for 20 nye år er helt unikt. Det er veldig spennende å være med på, sier hun.

Nær stenging

Men Njord-eventyret har ikke bare vært rosenrødt. I starten av 2016 ble det kjent at Njord-feltet opplevde så store problemer at feltet kunne bli stengt i seks år. Problemene ble oppdaget i 2012. Til tross for oppgraderinger som ble utført de to påfølgende årene, kunne ikke boreanleggene brukes.

Som Sysla skrev i mars i fjor, var det lenge uavklart om plattformen skulle leve videre, eller ikke.

17. mars i år ble kontrakten som ga plattformen videre liv underskrevet. Det ble behørig markert på Stord.

Det var lenge usikkerhet omkring Njord As skjebne. Foto: Chris Ronald Hermansen

Liten og hendig

Statoil gjorde grundige beregninger på forhånd. Ville det være økonomisk bærekraftig å bygge en ny plattform til Njord-feltet?

I noen tilfeller ville svaret på dette være ja. Basert på de reservene som er igjen i feltet, ble det imidlertid besluttet å utrede muligheten for å oppgradere, fremfor å bygge nytt. I Njord As tilfelle var det flere momenter som tilsa at dette var den beste løsningen.

– Plattformen er ideell for et slikt prosjekt. Njord A er en forholdsvis liten plattform, og ganske spesiell i sin konstruksjon. Den får plass i tørrdokk på Stord, noe som gjør arbeidet langt enklere, forklarer prosjektleder for Njord i Statoil, Peter Kupka.

Peter Kupka mener Njord-plattformens størrelse gjør den optimal for oppgradering. Foto: Chris Ronald Hermansen

Fall i sysselsettingen

Under Syslas besøk ved Kværner-verftet på Stord, steker solen mot de hundrevis av kjeledresskledde arbeiderne. Optimismen råder blant de ansatte. De har mye å gjøre.

Tre av de største industriprosjektene som pågår i Norge for øyeblikket skal realiseres innenfor en radius på bare noen kilometer i løpet av de neste årene. I tillegg kommer Statoils Hywind-prosjekt som nå ferdigstilles på Stord.

Totalinvesteringen i Njord og Bauge-prosjektet er 20 milliarder, som utgjør det største prosjektet som er besluttet på norsk sokkel i 2017. Njord A-kontrakten alene har en verdi på fem milliarder kroner og vil utgjøre rundt 3000 årsverk.

Som kjent har sysselsettingen i petroleumsnæringen falt siden 2014. Fallet er det kraftigste siden oppstarten på 70-tallet. I fjor var antallet sysselsatte i næringen omtrent på samme nivå som i 2010.

Sysselsatte i bedrifter som kun leverer deler av sin vare- og tjenesteproduksjon til petroleumsnæringene er ikke inkludert i disse tallene.

Stolt over å skape jobber

Den økte aktiviteten merkes på Stord, forteller Kværner-ansatt Anne Bergli på kav Storda-dialekt. Da hun trakk kabler på Njord A i 1997, gikk hun under kallenavnet “Mammo”. I 2017 er kallenavnet endret til “Besto”.

– I løpet av tiden som har gått har datteren min også fått jobb ved verftet. Hun er platearbeider. Dette er noe som går i generasjoner, sier Bergli.

Både Anne “Besto” Bergli og datteren er ansatt på Stord-verftet. Foto: Chris Ronald Hermansen

Hun forteller om en stolthetsfølelse som bredte seg blant kollegene da Njord A kom inn igjen til verftet. Mange av dem har ikke sett plattformen med egne øyne siden de sendte den ut i 1997.

Den gang skulle de bygge en plattform som skulle leve i 20 år. Nå skal levetiden dobles.

– Det handler om en visshet om at man har bidratt til noe som har skapt så mange arbeidsplasser i området. Det er utrolig kjekt at plattformen nå er tilbake, og at den igjen bidrar til at folk kommer i jobb.

– Spesielt i disse tider, legger hun til.

Plattformen skal gjennom en omfattende oppgradering. Foto: Chris Ronald Hermansen

I mai tilbyr vi halv pris på bedriftsabonnement.

Kr 990,- per bruker per år, så lenge dere tegner for minst tre brukere.

Abonnementet gjelder for Sysla.no, Sysla Offshore, Sysla Maritime og Sysla Grønn.

Send e-post til abonnement@sysla.no eller ta kontakt her.