I neste uke leverer oljeselskapet Neptune sin første utbyggingsplan etter at selskapet skiftet navn fra Engie. Planen gjelder funnene Cara og P1.

Det har lenge ligget i kortene at selskapet skulle levere utbyggingsplanen (PUD) innen utgangen av februar, og overfor petro.no bekrefter prosjektdirektør Erik Oppedal at planen kommer mot slutten av neste uke.

Ifølge nettstedet blir investeringen totalt på om lag ti milliarder kroner.

Samtidig får Cara-funnet nytt navn. Det skal nå hete Duva.

Duva blir en selvstendig utbygging, mens P1 er en del av Gjøa-feltet. Også Duva skal imidlertid knyttes opp mot Gjøa.