Britiske Neptune Energy kom inn på norsk sokkel i fjor, da selskapet kjøpte opp franske Engies olje- og gassvirksomhet.

Norsk sokkel er blant selskapets viktigste satsingsområder, og neste år skal det invester 3,6 milliarder kroner i nye prosjekter i Norge. Det er en økning på 152 prosent sammenlignet med 2018.

Neptune Energy

  • Britisk oljeselskap med hovedkontor i London
  • Eid av oppkjøpsfondene Carlyle og CVC i England, samt kinesiske CIC
  • Norsk hovedkontor på Forus
  • Den norske virksomheten ble kjøpt fra Engie i fjor
  • 440 ansatte i Norge, 1800 totalt
  • Operatør for det produserende Gjøa-feltet og prosjektene Duva og Fenja
  • Partner på Bauge, Brage, Draugen, Fram, Gudrun, Hyme, Ivar Aasen, Njord og Snøhvit
  • Har eierandeler i 68 lisenser på norsk sokkel

Utbygginger

Det inkluderer blant annet de nye prosjektene Duva og P1, der utbyggingsplanene ble levert tidligere i år, og Fenja-utbyggingen, som Neptune overtok da VNG Norge ble kjøpt opp i fjor. Totalt går 1,6 milliarder kroner til disse prosjektene.

I tillegg kommer oppgraderingen på Njord-feltet, der Neptune er partner.

– Ved å redusere kostnadene, modne frem nye ressurser og samtidig sette i gang nye utbyggingsprosjekter er selskapet rustet for ytterligere vekst i Norge, uttaler norgessjef Odin Estensen i en melding.

I tillegg til nye prosjekter går pengene til å bore utviklingsbrønner på en rekke av Neptunes partnerfelt, samt to letebrønner.

Neptune Energy presenterer onsdag også sine finansielle resultater. I Norge hadde selskapet i fjor et resultat før renter, skatt, nedskrivinger, avskrivninger og letekostnader på 8,8 milliarder kroner. Snittkostnaden per produsert fat var sju dollar.

Selskapet øker også sitt reserveestimat på norsk sokkel til 348 millioner fat oljeekvivalenter, opp fra 241 millioner i 2017.

Stor endring

Da Neptune i fjor kjøpte Engies norske virksomhet, skjedde det etter at franskmennene noen år tidligere hadde bestemt seg for å kutte ut olje og gass. Det gjorde at det ble satset lite i Norge.

– Det skjedde ingenting, og det satte sitt preg på organisasjonen. Nå er det en veldig positiv energi her. Vi borer brønner og investerer penger. Nå har vi tre og en halv utbygging på gang inkludert Nova-prosjektet, så det skjer mye, sa Odin Estensen i et intervju med Sysla tidligere i år.

– Norge er en hjørnestein for Neptune. Drøyt 40 prosent av vår samlede produksjon skjer i dag her, og andelen skal i alle fall ikke synke. Vi er på jakt etter muligheter for å vokse videre, både gjennom leting og flere oppkjøp, sier Estensen, som sier det skal bores seks letebrønner fram mot 2021