Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS om tillatelse etter forurensningsloven til produksjon på Maria i Norskehavet. I søknaden kommer det frem at oppstart av produksjonen nå er estimert å skje allerede mot slutten av 2017.

Tidligere har det vært kjent at Wintershall har fremskyndet oppstarten for produksjonen på Maria, som er deres første subseafelt i Norge.

Selskapet er godt i gang med boringen, og senest i mai ble det sagt at hele operasjonen ligger foran skjema, den gang med estimert oppstart i første halvdel av 2018.

MARIA

  • Maria-feltet ligger på 300 meters dyp på Haltenbanken i Norskehavet.
  • Wintershall er operatør for Maria-feltet, med en eierandel på 50 prosent. Petoro har 30 prosent og Centrica Resources (Norge) eier de resterende 20 prosentene.
  • Den valgte utbyggingsløsningen for feltet er et produksjonsanlegg på havbunnen tilknyttet flere vertsplattformer i Norskehavet.
  • Investeringene i Maria, inkludert brønner, er beregnet til rundt 15,3 milliarder kroner. Feltet er estimert til å inneholde opp mot 180 millioner fat olje og gass, hovedsakelig olje.

20. mars startet boringen på feltet i Norskehavet, og brønnene bores med Deepsea Stavanger som før oppdraget hadde ligget på CCB på Ågotnes siden sommeren i fjor.

Sysla har tidligere skrevet om hvordan Wintershall forbereder seg på Maria-oppstarten. Blant annet hentet selskapet inn tidligere piloter fra USA.

I søknaden til Miljødirektoratet søkes det om bruk og utslipp av hydraulikkvæske og kjemikalier benyttet for inspeksjon, vedlikehold og eventuelt brønnintervensjoner. Det søkes også om forbruk av kjemikalier i alle fargekategorier, mens omsøkt utslipp kun omfatter kjemikalier i grønn og gul kategori.

Søknaden om tillatelse dekker også utslipp til luft fra fartøy som er aktive på Maria-feltet og forslag til beredskap for feltet.