I tillegg skal det installeres gassløft i tre eksisterende brønner. Til sammen er brønnene og gassløft forventet å føre til en betydelig økning i produksjonen.

Tidlig neste år

Det er Maersk Interceptor som gjennomfører boringen. De nye brønnene er planlagt i nordlige og sørlige deler av feltet, og har potensiale til å øke feltets reserver.

– Dette viser at vi sammen med dyktige operatører og partnere evner å skape verdi og realisere oppsidepotensial i porteføljen vår, sier Helge Hammer, sjef for Faroe Petroleum Norge AS i en pressemelding.

Tambars levetid forventes forlenget med inntil 10 år.

– Vi er svært fornøyd med å være i gang med Tambar-prosjektet. Vi håper å ha de to nye brønnene i produksjon før utgangen av første kvartal fortsetter Hammer.

1,7 milliarder

Tambar og Tambar Øst er satellitter som ligger omkring 16 kilometer sørøst for Ula i Nordsjøen. Tambar er utviklet med en ubemannet plattform med tilknytning til Ula-plattformen. Det er i dag tre produksjonsbrønner i Tambar, og én i Tambar Øst. AkerBP er operatør, med Faroe Petroleum (45 prosent) som partner i lisensen.

– Beslutningen om å gjennomføre programmet ble tatt i april i år, og jeg er imponert over hvor raskt Aker BP, som operatør, har klart å komme i gang med boring og gjennomføring av prosjektet, sier Hammer.

I fjor ga Oljedirektoratet grønt lys for at innretningen på Tambar-feltet i Nordsjøen kan brukes fram til 1. januar 2022.

Produksjonen på feltet startet opp i 2001.

Til sammen skal det investeres 1,7 milliarder i utvidelsen av feltet.

I går kom nyheten om at Aker BP kjøper opp Hess Norge og dermed blir eneeier av Valhall og Hod-feltene.