Yme-feltet i Nordsjøen har vært en langvarig verkebyll for oljeselskapet Repsol Norge, tidligere Talisman.

Yme-plattformen var kraftig forsinket og full av mangler da den kom fra verftet i Abu Dhabi i 2010. Prosjektet skulle egentlig koste knappe fem milliarder kroner, men prislappen endte til slutt på om lag elleve milliarder.

Yme

  • Oljefelt i Nordsjøen som ble oppdaget i 1987. Feltet var i produksjon fra 1996 til 2001, men ble stengt på grunn av høye kostnader og lav oljepris.
  • Ny plan for utbygging og drift (PUD) for gjenutbyggingen av Yme ble godkjent av den norske regjeringen den 11. mai 2007.
  • Plattformen ble bygget i Abu Dhabi, men var full av mangler da den svært forsinket ankom Norge.
  • Prosjektet skulle egentlig koste 4,9 milliarder, men prislappen ble til slutt om lag 11 milliarder.
  • I 2013 ble det besluttet at riggen skulle skrotes, uten noen gang å ha vært i produksjon.
  • Nå skal operatør Repsol, tidligere Talisman, forsøke å bygge ut feltet på nytt.

Til slutt ble det i 2013 bestemt at plattformen måtte skrotes – uten noen gang å ha vært i drift. Beslutningen kom etter langdryge og tøffe diskusjoner med plattformleverandør SBM Offshore om hvem som skulle ta regningen for det mislykkede prosjektet.

Samtidig ble det avtalt at Yme-eierne skulle få halvparten av SBM Offshores framtidige forsikringsoppgjør knyttet til saken. I fjor inngikk plattformleverandøren forlik med forsikringsselskapene, og nå har Repsol mottatt sin andel.

Summen endte på 93,5 millioner dollar, drøyt 800 millioner kroner med dagens kurs.

– Dette oppgjøret ser vi på som en slags endelig avslutning av den gamle Yme-saken, sier pressekontakt Grethe Elise Foldnes i Repsol til Sysla.

Prøver igjen

Det spanske selskapet har nemlig ikke gitt opp Yme. Like før jul i 2017 ble det levert ny utbyggingsplan for feltet.

Denne gangen blir det et mindre omfattende prosjekt enn sist. Det skyldes blant annet at mye av utstyret som allerede er plassert på havbunnen, skal brukes også i denne utbyggingen. Det gjelder for eksempel brønnrammer, rørledninger og lagringstank. Det bygges heller ikke ny plattform. Istedenfor skal den kombinerte bore- og produksjonsriggen Maersk Inspirer leies inn.

Utbyggingen koster totalt åtte milliarder kroner.

– Ved utgangen av mars 2019 lå prosjektgjennomføringen på cirka 65 prosent, og vi er i det store og hele innenfor plan og budsjett. Mye arbeid gjenstår imidlertid, og 2019 blir et travelt år både på land og til havs, forteller Foldnes.

Målet er å starte produksjonen i andre kvartal neste år.

Kraftig vekst

I fjor økte Repsol Norges inntekter med 70 prosent, fra 3,8 milliarder kroner i 2017 til 6,5 milliarder, viser regnskapet som nylig ble sendt inn til myndighetene. Resultatet før skatt endte på 4,2 milliarder kroner, en forbedring på 177 prosent fra 1,5 milliarder kroner i 2017.

– Fjoråret var godt for Repsol Norge. Oljeprisen var relativt god gjennom året, og det har også gitt seg utslag i regnskapene, forklarer Foldnes, som også peker på at selskapet hadde god og stabil produksjon på feltene det har eierandeler i.

Produksjonen økte i fjor med 29 prosent sammenlignet med 2017, og i regnskapet trekkes oppkjøpet av en eierandel i Visund-feltet fram som den viktigste årsaken til økningen. Selskapet kjøpte 7,7 prosent av feltet fra franske Total i januar i fjor.

Tror på norsk sokkel

– Er flere kjøp aktuelt?

– Som alle andre aktører på norsk sokkel vurderer vi fortløpende porteføljen vår med mål om å optimalisere verdiskapningen. Tidligere i år kjøpte vi en andel på 7,65 prosent i Mikkel-feltet fra Total. Nye kjøp kan være aktuelt, men vi ønsker ikke å konkretisere dette nærmere, opplyser Foldnes.

Hun er uansett klar på at selskapet har store ambisjoner i Norge.

– Vi har tro på norsk sokkel. Vi ønsker å bruke norsk sokkel til å utvikle ny teknologi for mer effektiv drift, og for å redusere klimaavtrykket til et minimum. I det helt korte bildet vil hovedfokuset være å levere Yme-prosjektet innenfor opprinnelig tidsramme og budsjett. Deretter vil vi fortsette å modne fram letebrønner og utbyggingsmuligheter.