– Vi er overrasket over at omslaget er så markert og at det kommer nå, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank til Aftenbladet.

Den siste utviklingen innenfor næringslivet i Rogaland, Hordaland og Agder er fanget opp i den nye bedriftsundersøkelsen til SR-Bank, Konjunkturbarometeret for våren, som ble presentert mandag i Stavanger og Bergen. I utgangspunktet hadde ikke banken planlagt å kalle pressen inn til presentasjonen. Men da tallene forelå, ble sjeføkonomen rett og slett positivt overrasket.

– Vi synes dette er veldig spennende resultater. Det er fortsatt krevende for oljeavhengige selskaper, men fremtidsutsiktene har bedret seg betraktelig. Et flertall av oljerelaterte virksomheter tror på vekst, ifølge vår undersøkelse, sier Knudsen til Sysla.

Vi hadde med oss sjeføkonom Kyrre M. Knudsen fra Sparebank 1 SR Bank direkte. Se videoen i spilleren under: 

Forventer oppgang

Men undersøkelsen viser også at noen bedrifter holder litt igjen på investeringene.

– Undersøkelsen viser at det ikke betyr så mye hvor oljeeksponert du er. «Oljeutsatte» bedrifter som har og har hatt krevende tider, melder nå at de forventer oppgang det neste året. Nå er utsiktene nær like for bedrifter med ulike grad av oljeomsetning, sier han.

Rogaland har høyest oljeeksponering. Bedringen blant bedrifter med oljeomsetning har gitt et betydelig løft for Rogaland, som har tilpasset seg en oljepris på rundt 50 dollar per fat.

Agder og Hordaland, som også er med i undersøkelsen, har også en god del oljebedrifter, men mer variasjon med større andel næringsliv som nyter godt av svak kronekurs som sjømat, tradisjonell eksport og turisme.

– Vi ser også at et flertall av bedriftene melder om økte ordrereserver. Dette gjelder særlig for bygg- og anleggsbransjen og vanlig industri, slik det gjenspeiles i bedriftsundersøkelsen. Bedriftene venter også en bedring i lønnsomheten.

– Må være nøkterne

Konsernsjef Arne Austreid i SR-Bank sier til Aftenbladet at undersøkelsen gir positive signaler, og viser at mange bedrifter har vært flink til å omstille seg, redusert kostnadene og vært i stand til å finne nye markeder.

– Vi har fått et mer robust næringsliv, sier Austreid, som også er overrasket over at skiftet er så markert og at oppgangen er så stor.

Men han understreker at det fortsatt er næringer som sliter, ikke minst supply og rigg som ifølge konsernsjefen har de største utfordringene nå fordi kapasiteten er for stor.

– Næringslivet må ikke slutte å omstille seg, og fortsatt være nøkterne med tanke på kostnadene, sa Arne Austreid under presentasjonen. Men vi ser at smitteeffekten fra oljenæringen som følge av oljenedturen og tidenens oljeprisfall, har vært liten, sier han.

Les hele artikkelen på Aftenbladet.no.