Hun har sittet sentralt i oljeindustrien i over 30 år – de siste fjorten årene i Statoils toppledelse.

Selv om de teknologiske milepælene har stått i kø i oljebransjen, gjør digitaliseringen at endringene nå skjer vesentlig raskere.

– Hastigheten er høyere. Du må være mye raskere på labben enn tidligere, sa Margareth Øvrum da hun ble intervjuet på scenen under Sysla Live i Stavanger tidligere i år.

Da var hun konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring. Nå er hun konserndirektør for utvikling og produksjon i Brasil.

Digital teknologi og større grad av automatisering gir lavere kostnader og høyere inntekter. Det kan også bidra til flere funn, høyere utvinningsgrad og muligheter for å øke sikkerheten. Fram mot 2020 skal Statoil investere milliarder i digitalisering.

Gjennom utstrakt kursing og mer samhandling skal alle ansatte tas med på det digitaliseringsdirektør Torbjørn Folgerø beskriver som en digital reise.

En del av kjernekompetansen

– Vi jobber for å øke den interne kompetansen, og vi jobber med kultur. Vi må ha folk som er nysgjerrige på de nye mulighetene, sier Øvrum.

I det nye digitaliseringssenteret, som har rekruttert data science-eksperter fra hele verden, skal det fokuseres på forretningsproblem og ikke på digitale løsninger. Det betyr at når for eksempel noen som jobber med boring har et problem de trenger å løse, skal de digitale ekspertene raskt kunne forstå det, sette seg inn i det og så komme opp med en løsning.

– Vi har ikke noe tro på et digitaliseringssenter der folk sitter og kokkelurer for seg selv. De må være integrert i kjernekompetansen, og jobbe på tvers av faggrenser og disipliner, sier Margareth Øvrum.

Sein i sessen?

Petoro-sjef Grethe Moen har tidligere kritisert norsk oljebransje for å være bakpå med digitalisering, som er et av de viktigste virkemidlene for å få bedre effektivitet.

Statoils digitaliseringsdirektør Torbjørn Folgerø vedgår at andre industrier har vært flinkere til å ta i bruk nye digitale løsninger som for eksempel skytjenester, maskinlæring og dataanalyser.

– I olje og gass er det ikke produktet som blir digitalisert. Det er måten du produserer og selger til sluttbruker på, som blir endret. Her tror jeg vi tradisjonelle selskaper har mye å lære av andre bransjer, sier Folgerø.

Han mener vi skal være forberedt  på at deler av verdikjeden i olje og gass vil bli transformert, slik vi har sett i andre industrier.

 

Margareth Øvrum. Foto: Sigrid Haaland

Torbjørn Folgerø. Foto: Sigrid Haaland