– Det har vært mye feilinformasjon som har stått uimotsagt, sier førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim i et større intervju med Dagens Næringsliv lørdag.

Eriksen har selv stått i sentrum for mye av kritikken som ble rettet mot Økokrim etter at Transocean – et av verdens største riggselskaper – vant fram på alle punkter i Oslo tingrett. At deler av dommen først ble anket og senere trukket av Økokrim kort tid før den skulle opp for Borgarting lagmannsrett i januar 2016, gjorde ikke kritikken mindre.

Norgeshistoriens største

Transocean-saken er kalt norgeshistoriens største skattesak. Økokrim mente å kunne bevise at det ble unndratt rundt 10 milliarder kroner fra beskatning i forbindelse med drift og internsalg av tolv borerigger, men tre tiltalte skatterådgiverne og to Transocean-selskaper ble altså blankt frifunnet i 2014.

Etter frifinnelsen anmeldte en av de tidligere tiltalte i saken førstestatsadvokat Morten Eriksen for grov uforstand i tjenesten. Spesialenheten for politisaker henla saken, men kritiserte Eriksens anvendelse av jussen. Riksadvokaten fulgte opp denne kritikken med å kritisere den erfarne påtalejuristen for ikke å ha levd opp til den objektiviteten som kreves av påtalemyndigheten.

I intervjuet med Dagens Næringsliv sier Eriksen at det er «særlig ubehagelig» å bli beskyldt for å ha etterforsket saken i elleve år på grunnlag av feil lov. Han mener det bare var én lov som kunne anvendes, nemlig ligningslovens paragraf om plikten til å gi riktige og fullstendige opplysninger til ligningsmyndighetene.

Økokrim-sjef Trond Eirik Schea har ikke ønsket å kommentere saken eller uttalelsene fra Eriksen før rapporten fra evalueringsutvalget er presentert.

Rapport

Etter bølgene som Transocean-saken skapte valgte Riksadvokaten å sette ned et eksternt utvalg for å granske Økokrim, som forut for dette hadde bedt om en gjennomgang av saken i «læringsøyemed».

Rapporten skulle opprinnelig bli lagt fram innen utgangen av februar, men er blitt utsatt flere ganger. I mars valgte jussprofessor Jon Petter Rui å trekke seg som utvalgsleder «for å ivareta utvalgets integritet», som han uttrykte det overfor Dagens Næringsliv i mars.

Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud leder nå utvalget, ellers består av førsteamanuensis Morten Holmboe ved Politihøgskolen og advokat Finn Eide. Rapporten blir lagt fram under en pressekonferanse hos Riksadvokaten klokken 12.