Allerede da utbyggingen av Troll-feltet fant sted på midten av 1990-tallet, var planen klar: Gassen på den vestlige delen av feltet skulle på et tidspunkt hentes opp.

Derfor ble mye av utstyret til dette laget allerede den gang. I dag ligger rørledningen som skal brukes i Troll fase tre på bunnen av plattformskaftet på Troll A-plattformen, klar til å kobles opp.

Etter planen skal driften av denne fasen starte i 2021. Senest i høst sa konserndirektør for økonomi og finans i Statoil, Hans Jakob Hegge, at balanseprisen var på langt under 20 dollar, og at arbeidet med å presse kostnadene nedover pågikk for fullt.

Troll

– Det største olje- og gassfeltet på norsk sokkel

– Består av Troll Øst og Troll Vest, som til sammen utgjør et område på 770 km2

– Troll Øst inneholder størstedelen av gassen, Troll Vest har mesteparten av oljen

– I Troll fase tre skal gassen i Troll Vest hentes opp

– De totale gassreservene i denne delen av feltet er på 2,2 milliarder fat oljeekvivalenter

– Utbyggingskonseptet i fase tre er en undervannsutbygging hvor åtte subseabrønner skulle knyttes opp mot Troll A med to havbunnsrammer og fire brønnslotts,  hver med fire brønnslisser

– Troll fase 3 skal drives med kraft fra land via Troll A-plattformen

– Gassen fra Troll sendes videre til Kollsnes

– Rettighetshavere: Statoil (30,58 % – operatør), Petoro (56 %), Norske Shell (8,10 %), Total E&P Norge (3,69 %) og ConocoPhillips Skandinavia (1,62 %)

Kilde: Statoil

Nå er balanseprisen på under 10 dollar per fat oljeekvivalenter. Det forteller prosjektdirektør for Troll fase tre, Bjørn Laastad, til Sysla.

– Det er et veldig lønnsomt prosjekt, sier han.

Gassen som skal hentes opp i denne tredje utbyggingsfasen på Troll skal bidra til å opprettholde den høye produksjonen på feltet.

– Produksjonen fra Troll fase tre vil utgjøre anslagsvis 40 prosent av den totale daglige gassproduksjonen fra feltet, og forlenger platåproduksjon av gass med syv år, sier Laastad.

Gassen fra Troll Fase tre skal gå gjennom denne rørledningen. Foto: Sigrid Haaland

Flere kontrakter i år

Tidligere i år ble det kjent at Aker Solutions har hanket inn en milliardkontrakt på utbyggingen. Så langt er det ikke delt ut flere kontrakter hvis man ser bort fra studiefasen.

– Det vil bli tildelt flere kontrakter senere i år i forbindelse med investeringsbeslutningen, forteller Laastad.

Det er ventet at investeringbeslutning og PUD for Troll fase tre kommer andre halvår 2018.

Ansetter flere midlertidig

På vårparten neste år etableres en prosjektorganisasjon på Troll A som skal arbeide med modifikasjoner og oppkopling av en ny prosessmodul for Troll fase 3.

– Dette teamet vil utgjøre 70-80 personer i gjennomsnitt frem til utgangen av 2020 og vil bestå av leverandøransatte og et fåtall Statoil-ansatte, sier Laastad.

Han opplyser at de har som mål at den faste driftsbemanningen på Troll A ikke skal økes som følge av Troll fase 3.