Produksjon av olje fra tette bergarter i USA – såkalt skiferolje – har bidratt til velfylte lagre og stort prisfall. Når Opec-landene, med Saudi Arabia i spissen, lenge ikke tok ned sin produksjon, lå oljeprisen lenge godt under 50 dollar for ett fat. Det gjorde at amerikanske skiferolje for mange produsenter ikke lenger var lønnsom å produsere.

Produksjonsøkning

Men etter at Opec på slutten av fjoråret gikk inn for produksjonskutt, har oljeprisen stabilisert seg over 50 dollar. Og da begynner oljeselskapene å sette i gang produksjonen av skiferolje igjen, skriver Aftenbladet.

Amerikanske myndigheter forventer nå den største produksjonsøkningen siden februar 2015, skriver Reuters, etter at markedet nå er interessant igjen for investorer.

I mai kommer produksjonen til å øke med 123.000 fat per dag, til 5,19 millioner fat, heter det i rapporten fra U.S. Energy Information Administration. Slår det til, vil produksjonen nå sitt høyeste nivå siden november 2015.

Press

Reuters påpeker at en slik økning i amerikanske produksjon vil legge press på Opec-landene om å kutte ytterligere i sin produksjon for å holde prisen på olje oppe.

Et nytt Opec-møte er planlagt 25. mai.

Prisen på ett fat nordsjøolje er tirsdag morgen 55,4 dollar.