Selskapet har inngått en langsiktig rammeavtale med Statoil for service, vedlikehold og modifikasjoner av kraner på et utvalg av Statoil sine offshoreinstallasjoner på norsk sokkel. 

Avtalen har en varighet på fire år pluss tre opsjonsperioder på nye fire år, som potensielt gir en 16-årig kontraktsperiode.

– Vi er stolt over tildelingen og ser dette som en bekreftelse på at vårt fokus på sikkerhet, kosteffektive løsninger, kompetanse og lange erfaring innen kraner offshore blir verdsatt av Statoil. Vår ambisjon er å være markedsleder innen service, vedlikehold og modifikasjoner av kraner offshore, sier administrerende direktør Kjell Hollen i Motus Technology AS.