Subsea 7 får kontrakt med Statoil for inspeksjon, reparasjoner og vedlikehold (IMR) på norsk sokkel.

Det skriver selskapet i en melding. Subsea 7 beskriver kontrakten som betydelig, noe som for dem vil si mellom 150 og 300 millioner dollar, altså 1,2 til 2,4 milliarder kroner.

Fjernstyrer fra land

Aktiviteten starter opp i januar 2019, og det er fartøyet Seven Viking som skal i aksjon. Ifølge Statoil skal dette fartøyet bygges om til hybrid drift.

Kontrakten inkluderer tilgang til støttefartøy i fem år, blant annet fjernstyrte undervannsfartøyer og utstyr for å installere undervannsinstallasjoner.

Selskapet har fått opsjoner om forlengelse etter de fem årene.

Styres fra Stavanger

Prosjektet skal styres fra Subsea 7 sitt kontor i Stavanger. Steve Wisely i selskapets i-Tech Services-avdeling, sier i meldingen at kontrakten er en forlengelse av en eksisterende kontrakt med Statoil.

– Dette beviser at Seven Viking, som er det eneste fartøyet av sitt slag, er et godt konsept. I løpet av kontraktstiden ser vi frem til å introdusere nye tekonologier, som fjernstyring fra land, sier Wisely.

I fjor gikk selskapet i pluss i Norge for første gang på fire år. Subsea 7 har hovedkontor i London.