Dagens nyhetsbrev

I år er det ventet mellom fem og ti utbyggingsplaner (PUD-er) for prosjekter på norsk sokkel. Det forteller Søviknes til Sysla.

– Næringen jobber nå godt med å få fram nye prosjekter, sier han.

Oljeministeren mener dette gjenspeiler den positive stemningen de mange planene før jul brakte med seg.

– Oljebunnen er nådd, og optimismen er definitivt tilbake, sier Søviknes.

Bare i desember i fjor ble det levert syv planer til en verdi av over 100 milliarder kroner. Totalt kom det ti PUD-er i 2017, en dobling sammenlignet med fem i 2016.

Blant årets ventede PUD-er er planen for andre fase av Johan Sverdrup-utbyggingen. Investeringene er foreløpig beregnet til mellom 40 og 55 milliarder kroner.

Troll fase 3 skal bidra til å hente ut gassreserver fra Troll-feltets vestlige del. Planlagt produksjonsstart er i 2021.

Fra Askeladd-feltene i Barentshavet skal det sendes gass til LNG-anlegget Melkøya i Hammerfest. Investeringsbeslutningen er ventet i årets første halvår, og produksjonen skal etter planen starte sent i 2020. Det leveres ikke egen utbyggingsplan for Askeladd – den ble levert sammen med planen for Snøhvit-feltet.

Det Statoil-opererte Garantia-prosjektet kan også komme i 2018, men det er langt fra sikkert.

– Vi ser på Garantiana som et spennende prosjekt, som kan knyttes inn mot eksisterende infrastruktur. Det er fortsatt for tidlig å si noe om hvordan vi velger å hente ut disse volumene, forklarer pressekontakt Eskil Eriksen i Statoil.

Også Faroe Petroleums Brasse-prosjekt i Nordsjøen kan komme i år. Funnet ble gjort så sent som i 2016, og utviklingen går raskt. Dette er første gang Faroe er operatør for en utbygging.

– Brasse er veldig viktig for oss. Alt ligger til rette for et godt prosjekt med solid økonomi, sier administrerende direktør Helge Hammer.

Få også med deg:

  • Torgy Mek Industri AS sikrer seg kontrakt med Kværner på Njord Future-prosjektet. – Gleder oss til litt mer «action» i det norske markedet, sier sjef i Torgy Mek. Industri.
  • Lundin Norway AS har fått løyve til å bore en avgrensningsbrønn, opplyses det i en melding fra Oljedirektoratet fredag. Boringen skal skje fra COSLInnovator, øst i den midtre delen av Nordsjøen.
  • De kurdiske regionale myndighetene i Irak (KRG) eksporterte litt over 304.000 fat pr dag i desember. Det tilsvarer en økning på åtte prosent fra november. (Hegnar)
  • Rambøll skal betjene olje- og gassindustrien, vindmølleindustrien og andre energivirksomheter i én og samme enhet. Når selskapet fusjonerer olje og energi, vil den nye enheten stå for 12 prosent av ingeniørkonsernets omsetning. (Energiwatch)
  • Like etter at Dow Jones slo nok en ny rekord, kunngjorde Trumpregjeringen at de vil sette i gang en ny oljeletingsbonanza i havet. (Aftenposten)
  • Nordic Trustee as er frikjent i Oslo tingrett og slipper å betale 50 millioner kroner til forvaltningsselskapet East Guardian Asset Management etter en krangel om milliardgjeld i Polarcus. (DN)
  • Petroleum Geo-Services tok markedet på sengen med et multiklientsalg som var klart bedre enn ventet i fjerde kvartal. (Finansavisen)