Bjørn Torkildsen. Arkivfoto: Ola Myrset

Mener timingen er god for å kjøpe oljebedrifter

I to år har Bjørn Torkildsen og Incus Investor ryddet opp i gamle problemer. Nå starter et nytt kapittel med positivt fortegn.

Det børsnoterte investeringsselskapet Incus Investor, som inntil i fjor var kjent som Scana Industrier, har kjempet i motbakke i mange år.

Selskapet har ikke hatt positivt resultat siden 2009, og totalt er om lag én milliard kroner tapt i perioden.

Flere ganger har selskapet behøvd hjelp fra aksjonærer og banker for å overleve.

Bjørn Torkildsen overtok som styreleder i 2013 og satte i gang en prosess for å rydde opp.

Fakta

Incus Investor

  • Tidligere Scana Industrier
  • Investeringsselskap med hovedkontor i Stavanger
  • Etablert som industrikonsern da ScanArmatur og ScanPaint fusjonerte i 1987
  • Selskaper i Sverige, Kina, USA, Polen Singapore, Brasil og Sør-Korea.
  • Om lag 1000 ansatte i datterselskapene.
  • Skipsreder Herbjørn Hansson og sønnen Alexander eier 23,2 prosent av selskapet gjennom High Seas AS
  • John Arild Ertvvag og familien (Camar AS) er nest største eier med 21,7 prosent av aksjene

Ny strategi
Våren 2015 ble det besluttet at selskapet skulle gå fra å være et industrikonsern til å bli et investeringsselskap, og samme høst overtok han også jobben som toppsjef.

– De siste årene har handlet om å få kontroll over selskapet, sier Torkildsen.

Men nå starter en ny fase. Selskapet starter jakten på bedrifter det kan kjøpe.

– Et investeringsselskap skal selge og kjøpe. Foreløpig har vi ikke hatt mulighet til det siste. Nå går vi ut i markedet og leter aktivt etter potensielle oppkjøpskandidater, sier Torkildsen.

Han mener to forhold skiller Incus fra tradisjonelle investorselskaper.

– Det første er vår industrielle bakgrunn og erfaringen med å snu selskaper. Vanligvis går investorer inn i gode selskaper, men vi måtte begynne med flere problembarn i den eksisterende porteføljen.

– Det andre er at vi er børsnotert. Det betyr at vi har en mer fleksibel tidshorisont.

Fleksibilitet
Han peker på at private equity-selskaper ofte har som strategi å eie et selskap i et gitt antall år, for så å selge med gevinst og sørge for utbytte til sine eiere.

– Det trenger ikke vi. Våre aksjonærer kan selv velge å selge Incus-aksjene når de vil, og vi kan eie bedrifter så lenge vi mener vi tjener mer på å beholde selskapene enn å selge.

Incus vil gå bredt ut når det nå skal letes etter oppkjøpskandidater.

– Vi er i utgangspunktet fleksible med tanke på bransjer, men vil foretrekke områder der vi har erfaring.

– Er dette et godt tidspunkt for å kjøpe bedrifter i oljesektoren?

–  Ja.

–  Vi har god tro på olje og gass framover. Samtidig er det vanskelig å si når det virkelig vil snu. Vi vil derfor basere oss på bedrifter vi tror vil levere umiddelbart.

Tror på tillit
Torkildsen har flere krav når han skal lete etter selskaper å kjøpe.

– Vi vil ikke gå inn i selskaper som ligger helt nede med brukket rygg, for så å bygge dem opp igjen. Vi kommer heller ikke til å investere i oppstartsbedrifter – der er risikoen for stor.  I tillegg er det et ønske at bedriftene har hovedkontor i Norden.

Ifølge Torkildsen har selskapet ingen forhåndsdefinert sum å investere for. Strategien er å hente penger i markedet når det dukker opp interessante muligheter.

– Med vanskelighetene selskapet har hatt, har dere tillit nok til å kunne hente penger i markedet?

– Jeg tror det ser positivt på den snuoperasjonen vi har foretatt de siste to årene. Vi har fått kontroll på gjelden og bedret driften.

Skifter fortegn
Samtidig vedgår Torkildsen at bankene fortsatt holder et tett øye med virksomheten.

– Det er naturlig med de problemene som har vært. Samtidig tror jeg også bankene har respekt for arbeidet vi har gjort for å få kontroll.

Torkildsen ser fram til å gå inn i en ny fase.

– Til nå har vi hatt en periode med negativt fortegn på det vi har holdt på med – nå starter vi med positivt fortegn. Jeg tror selskapet kommer til å vokse betydelig i tiden framover, sier han.