Riggselskapene har blitt hardt rammet av oljenedturen. Lite aktivitet har gitt mindre arbeid og lave priser. I dag ligger mer enn 20 rigger i opplag ved norske kaier. Flere av riggene som er parkert, er bygget de siste femten årene.

– Det er enorme investeringer som ligger i opplag langs kysten, sier administrerende direktør Jørgen Arnesen i riggselskapet COSL Drilling.

Nye rigger

På Oljebransjens bore- og riggkonferanse i forrige uke sa Arnesen at han mener oljeselskapene har et ansvar for å velge nye rigger når kontrakter skal inngås.

– Bransjen oppfordret for en del år siden til en fornyelse av riggflåten. Da har selskapene også et ansvar for å ta i bruk de nye riggene, sier han til Sysla.

Arnesen og COSL Drilling har selv to nye rigger liggende i opplag. Boreriggene COSL Pioneer og COSL Innovator ligger til kai på CCB-basen på Ågotnes i Hordaland. Riggene var ferdigstilt i henholdsvis 2011 og 2012.

– Skal riggeierne investere videre i rigger og ny teknologi, må det være bærekraftig. Der har oljeselskapene et visst ansvar for å bidra, sier Arnesen.

– Må skrotes

COSL-sjefen presiserer at han ikke peker på noen konkrete selskaper, men kommer med generelle betraktninger.

På bore- og riggkonferansen sa rigganalytiker Anders Bergland at han tror flere av riggene som i dag ligger i såkalt kaldt opplag, aldri vil komme tilbake i aktivitet fordi det er for kostbart å reaktivere dem.

Jørgen Arnesen mener det er helt nødvendig at noen av de gamle riggene skrotes.

– Dette er ingen kort nedtur, men en nedtur som har vart mye lenger enn noen hadde trodd. Skal vi snu det, må vi ha høyere aktivitet, og eldre rigger må parkeres, sier COSL-sjefen.

Songa Offshore har tre rigger i opplag i Skipavika. Foto: Jon Ingemundsen

Har ikke gitt opp

Riggselskapet Songa Offshore har selv flere eldre rigger liggende i opplag. Songa Dee, Songa Delta og Songa Trym er bygget på 1970- og 80-tallet og ligger i dag i kaldt opplag i Skipavika i Sogn og Fjordane.

Selskapet har tidligere innrømmet at spesielt Songa Trym kan være en aktuell kandidat for skroting, men selskapet har foreløpig ikke gjort slike grep.

Songa-sjef Bjørnar Iversen er uenig med analytiker Bergland i at flere rigger i kaldt opplag aldri vil komme tilbake i arbeid.

– Hvis jeg var enig i det, hadde vi aldri beholdt de tre riggene som ligger i opplag i dag. Vi har tro på at markedet kommer tilbake, derfor har vi ikke gitt opp de tre riggene som ligger i Skipavika, sier Iversen.

Mange faktorer

Pressekontakt Morten Eek i Statoil mener selskapet er med på å ta ansvar for å fornye riggflåten.

– Eksempelvis gjennom langsiktig arbeid med å anskaffe rigger som er spesialtilpasset forholdene på norsk sokkel. Derfor har vi de siste årene blant annet fått på plass fire nye Cat D-rigger, i et samarbeid med Songa, sier Eek.

Morten Eek om bord på CAT D-riggen Songa Enabler i Barentshavet. Foto: Fredrik Refvem.

– Hva er avgjørende når dere velger rigger?

– Vi ser på flere forhold, også at rigger som har levert godt for oss tidligere, naturlig nok vil være gode kandidater for nye oppdrag. Sikkerhetsresultater, effektivitet, karbonavtrykk, hvilke tjenester de kan levere, pris og hvorvidt riggen er varm og kan komme raskt i arbeid. Det er flere ting som spiller inn.

– Nye rigger kan ha noen fortrinn ved å være bygget for god flyt og effektivitet, som igjen er positivt for sikkerheten. Når vi tar beslutninger, er det altså basert på en totalvurdering av alt dette, forklarer Eek.