– Vi konkurrerer med kjemisk teknologi som er over ti år gammel, og matcher eller slår den i alle tester så langt. På ett år er vi blitt like god, da vet vi at vi kan bli mye bedre på kort tid, sier Aris Stefatos, styreleder i M Vest Waters og direktør for operasjoner i oljeselskapet M Vest Energy.

Bergensselskapet M Vest Water mener de sitter på nøkkelen til en mer miljøvennlig form for vannrensing i offshore-industrien. Foreløpig er målet med teknologien å gjøre søsterselskapet M Vest Energy attraktive som lisenspartner i oljeproduksjon.

Selv om M Vest Energy er et lite oljeselskap ønsker vi å bidra aktivt og tilføre ny kompetanse i de lisensene vi går inn i. Vannrensingsteknologien til vårt søsterselskap mener vi er framtidsrettet og samarbeidet kan gjøre oss til en attraktiv partner i en produksjonslisens. Her er mulighetene veldig store, sier administrerende direktør i oljeselskapet, Jonny Hesthammer.

M Vest Water og M Vest Energy

De to bergensselskapene M Vest Water og M Vest Energy er søsterselskaper med Trond Mohn og Lars Moldestad på eiersiden. De eier selskapene gjennom investeringsselskapet M Vest Invest.

M Vest Energy ble stiftet da ledelsen i Atlantic Petroleum Norge kjøpte selskapet sammen med Trond Mohn og Lars Moldestad i 2016. Bedriften sikret seg sju lisenser til selskapet M Vest AS, i tillegg overtok de lisensene til Atlantic for kun én krone.

Aris Stefatos er styreleder i M Vest Water. Foto: Adrian Søgnen / Sysla

Fra «røde» til «grønne» kjemikalier

Vannet som brukes i petroleumsproduksjon blir forurenset av oljerester. Selv om bruken har gått drastisk ned, slippes det fortsatt ut en del tonn av såkalte røde kjemikalier.

Ifølge Miljøverndirektoratet brytes disse sakte ned og kan være akutt giftige for det marine miljøet. Denne typen kjemikalier ble svært mye brukt i Norge før tusenårsskifte, men har siden sunket til et lavt nivå. 

Nå mener M Vest Waters at de kan få til den samme renseprosessen med såkalte grønne kjemikalier, som lettere brytes ned i havet. Grønne kjemikalier er ifølge Miljøverndirektoratet vurdert til å ha «ingen eller svært liten negativ miljøeffekt». 

– Denne teknologien vil redusere unødvendig utslipp av olje på en mye mer miljøvennlig måte. Vi har akkurat gjennomført tester både på land og offshore som viser at dette faktisk fungerer, sier Aris Stefatos.

Fjerner mer olje enn noe annen teknologi

– Under testingen på oljeraffineri klarte vi å fjerne mer olje enn noen annen teknologi har klart tidligere, her er potensialet stort, sier Stefatos.

Han sier de har gjennomført flere positive tester offshore. Ifølge Stefatos er et renseanlegg offshore ofte mer komplekst bygget opp, og det vil ta tid å få sikre svar på hvor god effekten kan bli på sikt.

– Vi har allerede vist at vi kan redusere bruken av de røde kjemikaliene mange steder, og vi ligger langt under myndighetskravene på laben. Akkurat nå er vårt grønne produkt like gode som de røde kjemikalene. Spørsmålet er hvordan man kan optimalisere produktet offshore.

Stefatos tror oljebransjen kun er første steg. Selskapet mener teknologien kan brukes også i andre bransjer.

– Vi mener teknologien kan brukes til å rense vann på tankskip, i gruvedrift, kloakk og avløpsvann. Når vi klarer å rense vannet for ørsmå oljedråper, tror vi at vi kan vi klare å fjerne blant annet mikroplast fra avløpsvann, avslutter Stefatos.