Boring av de seks brønnene på Maria-feltet startet i mars og topphullene er nå fullført. Boring ned til reservoaret er godt i gang.

– Så langt har fremdriften i Maria-prosjektet vært god. Hvis dette fortsetter, kan oppstart i første halvdel av 2018 være mulig. Med boringen i reservoaret kommer vi til å nå enda en kritisk milepæl som bringer oss et skritt nærmere first oil, sier konsernsjef i Wintershall, Mario Mehren, i en pressemelding.

Mehren besøkte tirsdag riggen Deepsea Stavanger på Maria-feltet i Norskehavet sammen med olje- og energiminister Terje Søviknes.

Fakta

MARIA

  • Maria-feltet ligger på 300 meters dyp på Haltenbanken i Norskehavet.
  • Wintershall er operatør, med en eierandel på 50 prosent. Petoro har 30 prosent og Centrica Resources (Norge) eier de resterende 20 prosentene.
  • Den valgte utbyggingsløsningen for feltet er et produksjonsanlegg på havbunnen tilknyttet flere vertsplattformer i Norskehavet.
  • Investeringene i Maria, inkludert brønner, er beregnet til rundt 15,3 milliarder kroner. Feltet er estimert til å inneholde opp mot 180 millioner fat olje og gass, hovedsakelig olje.

Store verdier
– Wintershall har tro på Norge. Vi har investert tungt her og er nå i ferd med bygge ut et felt som vil skape store verdier for Wintershall og Norge i lang tid fremover. Jeg er stolt over å se at feltet begynner å ta form. Maria er et godt symbol for vårt langsiktige engasjement i Norge, sier Mehren.

Med beliggenhet på Haltenbanken i Norskehavet vil Maria kobles til tre eksisterende plattformer i området. Brønnstrømmen fra Maria vil gå til Kristin-plattformen for prosessering, mens vann for injeksjon kommer fra Heidrun. Løftegass blir tilført fra Åsgard B via brønnrammene på Tyrihans. Prosessert olje blir overført til Åsgard C for lagring og lasting til skytteltankere. Gassen vil bli eksportert gjennom Åsgard transportsystem til Kårstø.

Boring på feltet startet i mars og skal etter planen pågå i opptil 580 dager.

Første olje forventes i 2018 med mulig akselerert produksjon i løpet av første halvår.