– Jeg har sagt til kona mi at jeg ikke trenger julegave i år.

Norgessjef Hugo Dijkgraaf i Wintershall har allerede fått den beste gaven han kan tenke seg når Maria-feltet nå er satt i drift.

Fakta

Wintershall

  • Tysk oljeselskap med hovedkontor i Kassel
  • Eid av kjemigiganten BASF
  • Etablert på norsk sokkel i 2006
  • 500 ansatte i Norge
  • Operatør for feltene Brage, Vega og Maria, som er i produksjon
  • Også operatør for Skarfjell-prosjektet

Opprinnelig var planen at det først skulle skje i fjerde kvartal 2018. Samtidig er kostnadene redusert med 20 prosent til om lag 12 milliarder kroner.

Prosjektet gjør at selskapet kommer i opp i en daglig produksjon på 100.000 fat oljeekvivalenter på norsk sokkel.

Milepæl

Maria er det første feltet i Norge der Wintershall leder hele prosessen fra funn til produksjon. Selskapet er allerede operatør for feltene Brage og Vega, men det har skjedd gjennom oppkjøp fra Statoil.

– Maria er veldig spesielt for Wintershall Norge. Selskapet har utviklet mange felt globalt, men det er første gang det skjer i Norge. Det er nesten som å følge et barns oppvekst – nå er det klart til å stå på egne bein og produsere, sier Dijkgraaf til Sysla.

For nederlenderen er milepælen ekstra spesiell. For sju år siden ble han sendt til Norge for å lede prosjektet.

– Maria-historien startet med et bra oljefunn i 2010. Senere boret vi flere brønner i området og kunne slå fast at funnet var større enn vi først trodde.

I dag er de samlede ressursene anslått å være om lag 180 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Det utgjør et mellomstort funn, Johan Castberg i Barentshavet har til sammenligning 550 millioner fat. Maria består for det meste av olje, men det finnes også noe gass.

I konsekvensutredningen er de samlede inntektene beregnet til 84,8 milliarder 2015-kroner fram til 2040. Da beregningene ble gjort, var oljeprisen betydelig lavere enn i dag.

Hugo Dijkgraaf. Foto: Ola Myrset

Ulike løsninger

Da funnet var gjort, startet arbeidet med å avgjøre hvordan feltet skulle bygges ut. Flere muligheter ble vurdert. Et alternativ var å bygge et flytende produksjonsskip, en såkalt FPSO. Det er imidlertid dyrt, og man konkluderte med at det ikke var det beste alternativet.

En annen mulighet var å bygge ut med havbunnsinstallasjoner og knytte dem til et felt som allerede er i produksjon. Det finnes flere plattformen i nærheten, men det viste seg at ingen hadde kapasitet til å tilby alle tjeneste Maria trengte – mottak av olje og gass, tilførsel av løftegass til produksjonen og tilførsel av vann til vanninjeksjon, også det for å øke trykket i reservoaret og bidra til bedre produksjon.

– Dermed gikk vi tilbake til tegnebrettet. Jeg husker godt den perioden. Vi satt rundt bordet og spurte oss selv: Hvilke muligheter har vi?

Helt nytt konsept

Omtrent samtidig begynte oljeprisen å falle. Det la ytterlige press på lønnsomheten, og gjorde en utbygging med et dyrt produksjonsskip enda mindre aktuelt.

Så dukket ideen opp: Hva om man knyttet feltet opp mot flere plattformer? Heidrun-plattformen kunne levere vann, Åsgard B kunne sørge for gass, og Kristin kunne ta imot og prosessere olje og gass.

– Løsningen kunne la seg gjennomføre, men det var komplisert. Vi klarte ikke å finne eksempler på at noe lignende var gjort tidligere, sier Dijkgraaf.

Til slutt ble det konkludert med at det var mulig, og mot slutten av 2014 ble løsningen offisielt valgt. I mai 2015 ble utbyggingsplanen (PUD) levert overlevert departementet, og i september samme år ble den godkjent. To år og tre måneder senere er produksjonen i gang.

– For et prosjekt av denne dimensjonen er det veldig kort tid, og det er noe vi er stolte over. For feltpartnerne og Norge er det viktig at utbygginger kommer til planlagt tid og kost.

Oljekrise

Utviklingen av Maria-prosjektet har skjedd parallelt med fallende oljepris og en stadig større krise i oljebransjen. Det har vært med på å gjøre prosjektet billigere fordi prisene har blitt lavere. Samtidig har kapasiteten hos leverandørene blitt bedre, noe som har gitt kortere ventetid. Men krisen har hatt flere sider.

– På et tidspunkt opplevde vi at en av leverandørene var nær ved å gå konkurs. Det ville vært et mareritt for prosjektet, sier Dijkgraaf.

90 prosent av leverandørene til Maria-utbyggingen er registrert i Norge. Totalt er det beregnet at prosjektet gir 34.000 årsverk når både utbyggingsfase og produksjonen regnes med.

– En bemannet plattform gir naturligvis mer arbeid, men det er likevel et høyt tall. Det er flott at prosjektet skaper så mange jobber, sier Dijkgraaf.

Når Maria nå går fra prosjekt til produksjon, blir det likevel lite tid til hvile. På nyåret skal det leveres utbyggingsplan for Nova, tidligere Skarfjell – et prosjekt som har flere likhetstrekk med Maria.

– Mye kunnskap kan overføres mellom de to, og vi kommer til å bruke mange av de samme folkene. Det er spennende tider, sier Dijkgraaf.