22. Det er antallet søkere som hadde undervannsteknologi ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) som førstevalg i årets opptak til høyere utdanning.

Ingeniørstudiet, som tidligere hadde ett av landets høyeste snitt for å komme inn, har i likhet med resten av oljenæringen vært gjennom en tung tid.

Undervannsteknologi

  • Ved Høgskulen på Vestlandet tilbys både bachelorprogram og masterprogram i undervannsteknologi.
  • Bachelorprogrammet har studiested i Bergen, Florø og Kristiansund.
  • Bachelorprogrammet gir grunnleggende kompetanse innen drift og vedlikehold av olje- og gassinstallasjoner på havbunnen.

Kilde: hvl.no

På knappe fire år har søkertallet stupt fra godt over tusen søkere til litt under tre hundre. På utdanningsstedene i Florø og Kristiansund er det langt ifra nok søkere i forhold studieplassene som tilbys.

Å begynne på en utdanning til en næring i fritt fall, var ikke et enkel valg for Simen Elnæs Moe i 2014. Han hadde fast jobb som dykker, men ønsket å stå sterkere rustet til et mer krevende arbeidsmarked. Etter å ha undersøkt utdanningsmulighetene nøye falt valget på undervannsteknologi.

– Det var helt klart knyttet mye risiko til valget. Og jeg gikk noen runder med meg selv før jeg bestemte meg for en studieretning, men jeg vektet interesse tyngst, selv om det var skummelt, sier Moe.

Mange studerer videre

Mens studentene på undervannsteknologi regelmessig ble tilbudt jobb i god tid før endt studie tidligere, har det vært et svært krevende marked for nyutdannede ingeniører de seneste årene. Mange har sett seg nødt til å studere videre på masternivå.

Det skal også Moe, men han er blant de heldige som har skaffet seg en jobb ved siden av studiene. Til høsten går han inn i en deltidsstilling i Aker Solutions, samtidig som han begynner på en master i System engineering ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

– Bedriftene sier selv at de er forsiktige optimister. Likevel er jeg en av få i klassen som har fått arbeid før vi er ferdig med utdannelsen, sier Moe.

Medstudent Mona Wiik (22) er blant de heldige og har nylig takket ja til en fast stilling hos Statoil. Da nedgangen i oljenæringen begynte i 2014, var det kun få måneder etter Wiik og Moe begynte som studenter.

– Jeg tenkte aldri at det var et feil valg. I stedet var jeg innstilt på å jobbe hardt. Underveis var det flere veivalg jeg kunne tatt som ville gjort det lettere for meg å få jobb, men jeg var klar på at jeg vil trives i mitt fremtidige arbeid, sier Wiik.

Ansetter flere nyutdannede

Til tross for rekordlave søkertall råder det en optimisme i næringen, mener Tone Røkenes. Hun er studiekoordinator ved HVL.

– Bedriftene vi ofte er i kontakt med sier at det er signaler som tyder på at det begynner å bedre seg. Vi ser det med historien til Simen og Mona, som viser at det er muligheter på jobbmarkedet som ikke har vært der de siste årene.

Direktør for læring og utvikling i Statoil, Andreas Holst, forteller at de ser med bekymring på synkende søkertall til ulike ingeniørutdannelser. For å demme opp for søkerflukten legger Statoil vekt på å sende signaler til ungdommen.

– I år ansetter vi 65 nyutdannede ingeniører, opp fra 45 i fjor. Neste år sikter vi oss inn mot nærmere 100. I tillegg har vi opprettet et internship-program rettet mot nettopp undervannsingeniører. Dette gjør vi for å sende et signal til ungdommen om at det fortsatt er viktig å velge realfag og ingeniørutdannelser.

Les hele saken på bt.no (abo.).