Fallende oljepris og høye kostnader har gitt mange oljeselskaper problemer de siste årene. Oljegiganten Shell er ikke noe unntak.

Selskapet omsatte i fjor for knappe 22 milliarder kroner på norsk sokkel. Det var en nedgang på 25 prosent sammenlignet med 29,4 milliarder året før.

Royal Dutch Shell

  • Hovedkontor i Haag, men forretningsadresse i London.
  • Hadde i 2016 inntekter på 234 milliarder dollar på verdensbasis, ned fra 264 milliarder i 2015
  • Resultatet etter skatt ble 4,8 milliarder dollar, opp fra 2,2 milliarder i 2015

Shell Norge

  • Hovedkontor i Risvika i Tananger.
  • Drøyt 680 ansatte, men skal ned til om lag 600 i løpet av 2016
  • Operatør for feltene Draugen, Ormen Lange, Knarr og Gaupe

Resultatet før skatt falt fra 11,7 milliarder i 2015 til 7,1 milliarder i fjor.

– 2016 var et utfordrende år på grunn av relativt svake olje- og gasspriser, skriver selskapet i årsrapporten.

Forsiktig optimisme

Ifølge kommunikasjonssjef Kitty Eide er det likevel lysglimt å skimte.

– Fjoråret bar bud om forsiktig optimisme, med en organisasjon som har vært og fortsatt går gjennom krevende reduksjoner for å tilpasse organisasjonen til den aktiviteten vi har i dag, forklarer Eide.

Som mange andre selskaper i bransjen har Shell de siste årene vært nødt til å gjennomføre kraftige kostnadskutt. Senest i mars varslet selskapet at 75 faste ansatte medarbeidere mister jobben.

Når den nedbemanningen er gjennomført, vil totalt 360 ha forlatt selskapet i årene fra 2015 til 2017. I tillegg kommer innleide arbeidere som har mistet jobben.

Kitty Eide. Foto: Norske Shell

Når nedbemanningen er fullført, vil selskapet ha om lag 600 ansatte i Norge. Ifølge Eide er det ingen planer om ytterligere stillingskutt.

– Hvordan ser 2017 ut så langt?

– Positivt, med merkbar effekt av tiltakene knyttet til effektivisering, mener Eide.

Ambisjoner i Norge

Den siste tiden har flere internasjonale oljeselskaper solgt seg ned eller ut av norsk sokkel. Blant annet ble det i vår kjent at amerikanske ExxonMobil selger store deler av virksomheten til HitecVision-selskapet Point Resources.

I fjor fusjonerte den britiske giganten BPs norske avdeling med Kjell Inge Røkke-eide Det norske og ble til Aker BP.

Eide forsikrer om at Shell ikke har lignende planer.

– Vi har ambisjoner om lønnsom vekst og stabil og sikker drift.

– Vi er aktivt på jakt etter nye muligheter i Norge, samtidig som vi legger stor vekt på å være en effektiv operatør, både når det gjelder sikker og stabil drift, økonomi og organisasjon, uttaler Eide.

Norske Shell 2016

Tall i milliarder kroner20162015Endring i prosent
Inntekter21,9829,37-25,2
Driftsresultat7,3912,0-38,4
Resultat før skatt7,0611,67-39,5