Riggoperatørene er blant selskapene som ble hardest rammet av oljekrisen. Selv om det nå ser bedre ut, er markedet langt fra fullstendig friskmeldt.

Det skyldes blant annet at leieprisene for rigger er lavere enn før.

– Selv om det er økende aktivitet i markedet, er fortjenesten fortsatt ikke der den bør være. Det gjelder for rigg, offshoreservice og den øvrige leverandørindustrien. Vi skal drive en sunn forretning med fornuftige marginer, og derfor ser vi løpende tiltak for å optimere driften, sier administrerende direktør Jakob Korsgaard i Maersk Drilling Norge til Sysla.

Landjobber under lupen

Derfor vurderer selskapet nå nye tiltak for å kutte kostnader og bedre effektiviteten. Denne gangen er det støttefunksjoner på land som påvirkes. Det kan være jobber innen finans, regnskap, personal, innkjøp, logistikk og IT.

– Vi vil gjerne skape en effektiv og skalerbar organisasjon, som tar høyde for at markedet er i endring og at kundene ønsker integrerte tjenester. Det krever at vi ser på måten vi er organisert på i våre støttefunksjoner, det vi internt kaller våre «Global Business Solutions», sier Korsgaard.

Prosessen er satt i gang fra København, og målet er å se på noen av disse arbeidsoppgavene på tvers av landegrensene. Noe av det man vurderer, er hvorvidt arbeidsoppgaver kan flyttes mellom selskapets ulike kontorer. Det påvirker også det norske kontoret i Stavanger, der Maersk Drilling har 70 ansatte. I tillegg har selskapet 800 offshorearbeidere i Norge. Før krisen jobbet totalt 1350 for selskapet i Norge.

– Det er ikke tatt noen endelige avgjørelser, og det er fortsatt usikkert hva som blir utfallet. Vi er i tidlig fase, sier Korsgaard.

Børsnotering

Selskapet har kalt inn fagforeningene til drøftelser om mulige masseoppsigelser. Det gjøres i tilfeller der mer enn ti medarbeidere kan påvirkes. Det skal imidlertid ikke være bestemt at det blir oppsigelser. Et annet alternativ er at ansatte får nye oppgaver.

I forrige uke ble Maersk Drilling notert på børs i København. Det skjedde etter at morselskapet A.P. Møller – Mærsk i lang tid hadde forsøkt å selge riggdatteren. Den danske giganten ønsker å rendyrke seg som logistikkselskap.

Ifølge Korsgaard har de nye endringene ingenting å gjøre med at selskapet nå er på børs.

– Det er ingen sammenheng mellom noteringen og denne prosessen. Dette er en del av vårt løpende arbeid for å bedre konkurranseevnen, sier Korsgaard.

Misnøye

Blant de ansatte har prosessen skapt uro. Fagforeningen Industri Energi har i et skriv til sine medlemmer gitt uttrykk for at man ikke er fornøyd med hvordan de ansatte er involvert i prosessen.

– Vi er i det store og hele veldig misfornøyd med prosessen. Men jeg vil gi ledelsen en mulighet til å rydde opp, sier foreningsleder Frode Larsen, som også representerer de ansatte i bedriftens styre.

– Vi vil gjerne være med på å finne gode løsninger i denne prosessen, men det skal skje på en ordentlig måte, sier han.

I skrivet vises det spesielt til paragraf 5.9 i hovedavtalen. Den sier at ansatte har rett til drøftelser med konsernledelsen i prosesser som dette. Spørsmålet er hvorvidt de har den retten når konsernledelsen sitter i utlandet.

– Vi mener bestemt at denne paragrafen ikke gjelder internasjonalt, sier Korsgaard, som likevel synes det kan være interessant å få en prinsipiell avgjørelse på om den gjør det.

– Jeg er helt uenig og mener saker fra andre selskaper underbygger det, svarer Larsen.

Etter påske er det likevel lagt opp til et møte i København. Der skal både konsernledelsen, norsk ledelse og ansatte i Norge delta. Møtet er imidlertid ikke offisielle drøftinger.

– En god dialog mellom ledelse og medarbeidere er nyttig uavhengig av referanse til avtaleverk, og det mener jeg vi er flinke på, sier Korsgaard.

NB: I forbindelse med børsnoteringen ble det kjent at selskapet skifter navn til The Drilling Company of 1972. Ifølge Korsgaard er dette en børsteknisk endring. Selskapet skal fortsatt operere som Maersk Drilling.