Etter at fagforeningen Parat tok ut en redningsarbeider fra helikopterselskapet Bristow i streik, har Equinor ikke kunne benytte seg av den vanlige helikoptertransporten til Gjøkåsen-feltet. Der ligger riggen West Hercules og borer letebrønner for Equinor.

Det var Upstream som først meldte om saken.

Nå må arbeiderne på riggen i Barentshavet fraktes ut ved hjelp av supplybåter.

170 arbeidere fraktet med supply-skip

Det bekrefter talsperson i Equinor Morten Eek til Sysla.

–  Det er en kombinasjon av streik og sykdom som er årsaken til denne situasjonen, sier Eek.

Turen med båt tar mellom tolv og atten timer, noe som er betydelig lengre enn tiden det tar å fly personell til felt.

– Vi har tre fartøyer som støtter riggen og to av disse har blitt brukt til å frakte mannskap frem og tilbake, sier Eek.

Offshore-skipene «Skandi Mongstad», «North Barents» og «Rem Hrist» er støttefartøy, og frakter normalt forsyninger til riggen.

Når det planlagte mannskapsbytte har skjedd i løpet av uken, har de to sistnevnte skipene fraktet totalt 80 personer til land og hentet 90 personer til riggen.

Båtene har seilt fem turer med mellom 7 og 25 rigg-arbeidere som passasjerer på hver tur.

Hadde planlagt for at det kunne bli streik

Equinor var forberedt på at streiken kunne føre til denne situasjonen, og hadde laget en plan på forhånd, forteller Eek. Driften av riggen har ikke blitt avbrutt som følge av streiken.

Hensynet til sikkerheten hindrer nemlig bruken av helikopter når det ikke er nok redningsarbeidere på jobb.

Ifølge Eek må et SAR-helikopter være fullt bemannet og operativt for at selskapet skal kunne bruke helikopter til transport av mannskap.

West Hercules. Foto: Ole Jørgen Bratland

Boreriggen West Hercules er eid av Seadrill og opereres av Equinor. Boreinnretningen er en halvt nedsenkbar rigg bygget i 2008 med designet GVA 7500-N.

Seadrill ble i september 2018 tildelt kontrakt av Equinor for boring av to letebrønner i Barentshavet. Kontrakten inneholdt opsjon for ytterligere ni boringer.

– Vil trappe opp etterhvert

Streiken har pågått siden slutten av februar i år etter at meklingen mellom Parat og Bristow Norway ikke førte frem til en løsning.

– Vi krever ikke mer enn hva andre redningsmenn har i andre norske helikopterselskaper. Nå tar vi kun ut én redningsmann i første omgang, men vil trappe opp etter hvert. Vi forbereder oss på en langvarig streik, sa Parats forhandler Lars Petter Larsen til NTB da streiken ble satt i verk.

Redningsarbeiderne på de såkalte SAR(«search and rescue»)-helikopterne har ansvaret for det tekniske redningsarbeidet om bord i helikopterne. Blant annet er det de som evakuerer pasienter ved heisoperasjoner fra båter eller fra sjøen, fortalte Larsen til NTB.

Letingen i Barentshavet har ikke gitt de resultatene oljeselskapene satset på de siste årene. Likevel er det fortsatt der det største håpet ligger.

Les Syslas nyhetsanalyse om hvorfor oljeselskapene fortsetter å lete til tross for skuffelser i nord.