De siste årene har oljebransjen vært preget av krise og kutt. Bedrifter som leier ut konsulenter og annet personell, var blant de første som fikk merke nedgangen.

– Fra slutten av 2013 opplevde vi at de fleste oljeselskaper begynte å kutte kostnader og leie inn personell i mindre grad enn tidligere. I de ti årene før hadde alt handlet om å kunne levere nok, sier konsernsjef Petter Aalvik i Omega, med hovedkontor i Ølensvåg.

Trenden forsterket seg da oljekrisen slo inn i 2014. I årene fra 2013 til 2016 falt selskapets inntekter i Norge fra 1,36 milliarder kroner til 642 millioner.

– Oljeselskapene ble stadig mer opptatt av å redusere kostnader. Det kom langt færre forespørsler, og prisene ble presset ned.

Vekst i utlandet, spesielt USA og Canada, førte imidlertid til at nedgangen ikke ble like dramatisk på konsernnivå. Inntekter på 1,56 milliarder i 2013 falt til 1,2 milliarder i fjor.

Flere oppdrag

Men i fjor høst begynte ting å snu også i Norge.

– Vi jobbet knallhardt for å skaffe oppdrag i 2016, og fra og med oktober snudde trenden mot vekst igjen. Vi fikk inn flere oppdrag i olje og gass, samtidig som leveranser mot andre bransjer økte.

Siden oktober 2016 har antallet oppdrag økt med 43 prosent.

– Vårt inntrykk er at den verste nedgangen er over. For øyeblikket er det bra interesse, akkurat nå har vi 90 forespørsler inne.

Før det snudde, var konsernet nede i 870 ansatte. Det siste knappe året har 100 nye medarbeidere, og trolig kommer 100 nye inn fram mot sommeren. Dermed nærmer Omega seg toppnivået på 1100 ansatte fra før nedturen startet.

– Veksten viser likevel ikke igjen på samme måte i de økonomiske tallene. Ratene er langt lavere enn før nedturen, og marginene bli mindre. Det er større krav til effektivitet og kostnadskutt også i vår bransje, sier Aalvik.

Nye markeder

Head Energy i Bergen opplever samme trend.

– 2016 var et krevende år for Head Energy, med et tøft olje- og gassmarked og en rekke nyetableringer, sier konsernsjef Morten Leikvoll

Tradisjonelt har selskapets virksomhet handlet om utleie av ingeniører til olje- og gassbransjen. Men allerede i 2014, da oljeprisens fall startet, fikk selskapet sin første kontrakt i offshorevind.

I dag er om lag 70 prosent av selskapets aktivitet knyttet til olje og gass, 15 prosent til havvind og 15 prosent til landbasert infrastruktur. Målsettingen er å vokse i alle segmenter, men at olje og gass skal utgjøre 50 prosent av totalen på lengre sikt.

Etter den kraftige nedturen i 2016, ser situasjonen nå lysere ut igjen. I årets første halvår tjente bedriften penger i alle segmenter, og for 2017 totalt går det igjen mot økt omsetning og positive tall på bunnlinjen.

Ansetter

Det har også gjort at nedbemanninger er snudd til nyansettelser.

– Siden det begynte å snu i fjor høst, har vi ansatt om lag 70 nye medarbeidere, forteller Leikvoll.

Totalt har selskapet i dag 210 ansatte. På toppen i 2015 var antallet 270.

Selskapet tror på ytterligere vekst framover.

– Vi ser en generell bedring i olje- og gassegmentet og venter også framgang i våre andre markeder. Vi tror på solid drift og jevn vekst i årene framover, sier Leikvoll.

Mer aktivitet

IKM Consultants ser også lysere på utsiktene enn på en stund.

– Etter noen år med nedgang merker vi at situasjonen er noe bedre. Det er høyere aktivitet og flere forespørsler enn tidligere, sier daglig leder Arne Vervik.

Arve Jensen, administrerende direktør i Dovre Groups norske avdeling, tegner samme bilde.

– Å leie ut konsulenter i et marked preget av kostnadskutt har vært en utfordring. Men vi har merket at markedet i Norge har tatt seg opp i årets første halvår, sier Jensen.