Lundin petroleum hadde i årets første kvartal i snitt en daglig produksjon på 82.600 fat oljeekvivalenter. Det var en økning på 72 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Veksten skyldes hovedsakelig at produksjonen har på Edvard Grieg-feltet, der Lundin er operatør, ble mer enn doblet. Feltet kom i drift før jul i 2015 og står i dag for om lag 75 prosent av selskapets produksjon. Også på Alvheim-feltet økte produksjonen betydelig i årets første måneder.

Lundin tror framgangen vil fortsette. I kvartalsrapporten melder selskapet at nye anslag viser at den potensielle daglige produksjonen fra Edvard Grieg økes fra 126.000 til 145.000 fat oljeekvivalenter.

De nye estimatene gjør at anslagene for årets snittproduksjon økes til mellom 75.000 og 85.000 fat per dag – en økning på om lag 10 prosent sammenlignet med tidligere estimater.

Høyere inntekter

Større produksjon og høyere oljepris gjorde også at inntektene økte for Lundin i årets første kvartal. 421,5 millioner dollar var en økning på nesten 200 prosent fra 145 millioner året før.

Resultatet før skatt ble 195,1 millioner dollar, opp fra 107,1 millioner i fjor.

Deler opp selskapet

Tidligere i år ble det kjent at Lundin vil dele selskapet i to. Den norske virksomheten beholdes i Lundin Petroleum, mens virksomheten i Nederland, Malaysia og Frankrike skilles ut i selskapet International Petroleum Corporation (IPC).

De norske verdiene til Lundin utgjør 96 prosent av selskapets petroleumsreserver.

– Med utskillelsen av virksomheten vil Lundin Petroleum ha fullt fokus på Norge, og jeg er overbevist om at det vil øke verdien av vår voksende portefølje i Nordsjøen og sørlige Barentshavet ytterligere, sa Ian H. Lundin, styreleder i Lundin Petroleum, i en pressemelding da nyheten ble kjent.