Lundin Norway har startet boringen av avgrensningsbrønnen 7220/11-4 (Alta 4) ved storfunnet Alta i Barentshavet.

Tidligere i uken ble det kjent at Petroleumstilsynet har gitt sitt samtykke til boreoperasjonen.

Brønnen ligger om lag to kilometer sør for det originale funnet og er den fjerde som bores i forbindelse med Alta-funnet.

Opptil 400 millioner

Målet er å finne ut enda mer om hvor mye olje og gass som kan finnes i området.

Foreløpige estimater anslår at Alta-funnet kan inneholde mellom 125 og 400 millioner fat oljeekvivalenter.

Brønnen skal bores av riggen Leiv Eiriksson, og det er ventet at boringen vil vare i 65 dager.

Investerer i Barentshavet

Totalt investerer Lundin 200 millioner dollar, om lag 1,8 milliarder kroner, i leting på norsk sokkel i år. Brorparten av pengene brukes i Barentshavet.